PRIMALEX Fortec biela umývateľná interiérová farba

PRIMALEX Fortec biela umývateľná interiérová farba určená pre vysoko záťažované a náročné povrchy. Táto farba poskytuje skvelé výsledky pre štandardné aj špeciálne technické povrchy, ako sú kuchyne, kúpeľne a dekoratívne povrchy. Fortec je umývateľná a zaručuje vynikajúce krycie vlastnosti.

Viac informácií

Farba: Biela
Cena:
Zľavnená cena
8,89 € s DPH
(7,41 € bez DPH)
8,89 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX Fortec biela umývateľná interiérová farba je biela umývateľná farba (tr. 2 podľa ČSN EN 13 300). Ponúka riešenie pre vysoko zaťažované miesta a náročné povrchy, ktoré sú príležitostne vystavované vlhkosti. FORTEC garantuje skvelý výsledok pri štandardných povrchoch, ako sú klasické vápenocementové a iné minerálne omietky. Hodí sa však i na špeciálne technické povrchy napr. špeciálne sadrokartóny (najmä zelený proti zvýšenej vlhkosti) alebo na povrchy dekoratívneho charakteru (sklovláknité alebo vinylové tapety, sadrové omietky). Zároveň si zachováva skvelé aplikačné vlastnosti - neodstrekuje a má výbornú kryciu schopnosť na natieraný povrch.

Odporúčaný najmä do kuchýň, detských izieb a kúpeľní, kde je predpoklad vyššieho zaťažovania či príležitostného kontaktu s vodou a parou. Preto môžete úplne bežne použiť navlhčenú špongiu na odstránenie nečistoty a to bez rizika poškodenia náteru.

Výhody

  • Dokonalá krycia schopnosť
  • Vysoká paropropustnosť
  • Vynikajúca umývateľnosť
  • Vhodná do interiéru
  • Výdatnosť 7 - 9 m²/l
  • Odporúčame aplikovať v 2 vrstvách
  • Riedenie podľa nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 6 - 12 hodinách
Odolnosť čerstvo natretých plôch: po 24 hodinách
Odolnosť proti oderu za mokra: po 3 - 4 týždňoch
Nižšia teplota ale aj vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc.

Nové omietky vápenno-cementové a cementové - Nové minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter PRIMALEX UNIVERZÁLNA penetrácia príp. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia. Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté (až 4 týždne podľa hrúbky nanesenej vrstvy). Takto opravené podklady odporúčame penetrovať PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia. Vždy postupujte podľa návodu na použitie na etikete príslušného výrobku.
Sadrové omietky - Sadrové omietky jemne obrúste, očistite od prachu a ošetrite základným náterom (penetráciou) - PRIMALEX UNIVERZÁLNA penetrácia príp. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie výrobku.
Sadrokartónové dosky - Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2 x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy (najskôr lokálne vo vytmelených spojoch, následne po min. 2 hodinách po celej ploche) PRIMALEX UNIVERZÁLNA penetrácia príp. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie výrobku.
Betón, pórobetón - Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte PRIMALEX UNIVERZÁLNA penetrácia príp. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie výrobku.
Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom - Ak povrch spĺňa všeobecne platné základné podmienky, náterovú hmotu naneste bez potrebného predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie.
Staršie súdržné nátery - Pôvodné nátery alebo ich nepriľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie.
Staršie nesúdržné nátery - Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie.
Povrchy napadnuté plesňami - Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie u výrobku. Zvyšky plesní/húb odstráňte mechanickou cestou za mokra (umytím, zotretím, oškrabaním). Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite prípravok PRIMALEX PROTIPLESŇOVÁ (FUNGICIDNÁ) penetrácia (podľa návodu na použitie).
Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí - Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou za sucha. Následne použite PRIMALEX UNIVERZÁLNA penetrácia príp. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia v kombinácii s náterom Primalex IZOPRIM (podľa návodu na použitie u daného výrobku).
Lokálne miesta pre opravu - Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny jopravte vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia podľa návodu na použitie.

Príprava náterovej hmoty

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.

Riedenie: 1. vrstva max. 10% vody (tj. 0,1l vody na 1kg farby)*; 2. vrstva neriedená
*podľa nasiakavosti pokladu

Aplikácia

Takto pripravenú náterovú hmotu ihneď naneste plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (viď Odporúčané pracovné prostriedky). Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. Druhú vrstvu nanášajte až po dokonalom zaschnutí prvej. V priebehu maľovania odporúčame zriedený náter občas premiešať. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky umyte pred zaschnutím náteru. Zaschnutý náter sa ťažko umýva najmä z poréznych a keramických podkladov.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu náterovej hmoty

KVALITNÉ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omietky)
Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 mm
Valček z mikrovlákna s dĺžkou vlasu 5 - 9 mm

HRUBŠIE POVRCHY (štruktúrované omietky, staršie nerovné omietky, staré maľby, a pod.)
Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 mm
Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);
Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok;
Materiál na opravy prasklín a nerovností povrchov - vhodná jemnozrnná vnútorná stierka (I,II) alebo práškový tmel, vhodný akrylátový tmel alebo akrylátový štukový tmel;
Základná náterová hmota na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru - podľa charakteru podkladu použite vhodný typ Primalex Penetrácie (viď Príprava podkladu);
Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy - špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie, netkané textílie ale aj pásky.

Dostupné balenie: 1 l; 4 kg; 7,5 kg; 15 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 7 - 9 m²/kg
Farebnosť biela
Belosť (% BaSO4) min. 90

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty