PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia

PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia je veľmi účinný vodouriediteľný penetračný prostriedok s mikrodisperziou, ktorá preniká do hĺbky podkladu, a tým zabezpečuje dôkladné spevnenie predchádzajúcich náterov, nových, menej pevných a opravovaných povrchov s rôznou nasiakavosťou. Súčasne zastavuje sprašovanie zvetraných omietok a obmedzuje výkvety solí z minerálnych podkladov alebo prestupovanie škvŕn z podkladu do náteru. Obmedzuje tvorbu vlasových trhliniek a zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náterov.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€6,69 s DPH
(€5,58 bez DPH)
€6,69 s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia je veľmi účinný vodou riediteľný penetračný prostriedok s mikrodisperziou, ktorý preniká do hĺbky podkladu a tým zaisťuje dôkladné spevnenie predchádzajúcich náterov, nových, menej pevných a opravovaných povrchov s rôznou nasiakavosťou.

Zároveň zastavuje sprašovanie zvetraných omietok a obmedzuje výkvety solí z minerálnych podkladov alebo prestupovanie škvŕn z podkladu do náteru. Zamedzuje tvorbe vlasových trhliniek a zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náteru. Vhodná aj na sadrokartónové a iné typy nasiakavých lisovaných dosiek. PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia zvyšuje odolnosť povrchu voči poveternostným vplyvom, zabraňuje vzniku plesní a hniloby a predlžuje životnosť ošetrených materiálov.

Výhody

  • Preniká hlboko do podkladov
  • Výrazne spevňuje podklad
  • Zamedzuje tvorbe vlasových trhlín
  • Výdatnosť 5 - 25 m²/l
  • Riedenie podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené na penetráciu musia byť všeobecne pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a penetráciu odpudzujúcich častíc.
Staršie pevné minerálne podklady v interiéri a exteriéri - Pôvodné nátery, nátery s nepriľnavými časťami alebo inak znečistené povrchy najskôr umyte (u fasád tlakovou vodou). Pri opravách trhlín v ich blízkosti odstráňte prípadný odlupujúci sa starý náter. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Všetky opravy nechať dôkladne zatvrdnúť a vyzrieť.
Nesúdržné vrstvy interiérových alebo fasádnych disperzných farieb (vrátane trhlín a výrazných defektov omietok) - Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním príp. umytím prúdom tlakovej vody. Po mokrom čistení nechajte plochy pred ďalším ošetrením dostatočne preschnúť. Murárske opravy (napr. pri rozsiahlejšom odpadnutí omietky) vykonajte klasickým spôsobom. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Murárske práce musia byť vyzreté min. 4 týždne.
Nové minerálne podklady v interiéri a exteriéri (vápenné a vápenno-cementové omietky; betón) - Musia byť dostatočné vytvrdnuté a vyschnuté. Vyzretosť min. 4 týždne.
Sadrokartónové dosky, sadrové omietky - Vytmelené miesta a prípadné výstupky na povrchu obrúste a očistite od prachu.
Kontaminované podklady (napr. napadnuté plesňami, riasami alebo inak znečistené) - Z napadnutých plôch odstráňte plesne, riasy alebo huby mechanickou cestou za mokra (napr. oškrabaním, použitím kefy alebo utretím). Plochy ošetrite vhodným dezinfekčným prostriedkom proti plesniam napr. Primalex Čistič fasád a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite Primalex Fungicídnu penetráciu (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

Príprava penetrácie

Pred použitím aj počas aplikácie vzhľadom k obsahu sedimentačných mikropigmentov penetráciu v obale dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo penetrácie vypočítajte z výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti.

Riedenie

Veľmi nasiakavé podklady*
neriedená
*nové minerálne omietky, vápenné nátery, vnútorné stierky

Nasiakavé podklady**
1:1 až 1:2 (dielu penetrácie : dielu vody)
**sadrokartónové dosky, betón, lisované dosky, povrchy natierané pôvodným náterom „základnej“ kvalitatívnej úrovne

Nenasiakavé a málo nasiakavé podklady***
1:3 až 1:4 (dielu penetrácie : dielu vody)
***povrchy natierané pôvodným náterom „strednej“ a „vyššej“ kvalitatívnej úrovne, staršie disperzné omietky (akrylátové, silikónové)

Aplikácia

Na správne pripravené podklady rovnomerne aplikujte penetráciu pri teplote +5°C až +25°C a pri vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natierať iba za vhodných mikroklimatických podmienok, tzn. nenatierať za prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť), počas dažďa, silného vetra alebo vlhkosti >80%. Na získanie potrebnej kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu maliarskou štetkou alebo valčekom. Penetrácia sa musí do podkladu vsiaknuť a nesmie zanechávať na povrchu lesklý film, preto najskôr vykonajte praktickú skúšku na malej vybranej ploche. Po zaschnutí môžete hladký penetrovaný povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 150 - 180, kvôli prípadnému odstráneniu nežiaducich častíc, ktoré sa mohli pri penetrovaní objaviť na povrchu.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Pri práci s výrobkom Primalex Hĺbková penetrácia nejedzte, nepite a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. P101 - V prípade potreby lekárskej pomoci, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4- izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón obj. [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. VOC IIA/h; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 750 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 3 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu penetrácie

STENY, STROPY, FASÁDY
Maliarska štetka
Valček - polyesterový Vestan s dĺžkou vlasu 12 - 18 mm;
Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);
Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok, na fasády zariadenie na vysokotlakové čistenie;
Účinný prostriedok na prípadné odstránenie rias a plesní - Primalex Čistič fasád; v interiéroch môžete použiť ako preventívnu ochranu proti rastu plesní a rias Primalex Fungicídnu penetráciu;
Materiál na opravu nesúdržných a nepriľnavých častí povrchov - štuková omietka alebo maltová zmes, vhodný akrylátový tmel na opravu väčších trhlín;
Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy - špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;
Doplnkové prostriedky - brúsny papier so zrnitosťou 150 -180 na odstránenie prípadných nežiaducich častíc, ktoré vznikli po penetrovaní na povrchu;
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie, netkané textílie a pásky;

Dostupné balenie: 1 l; 3 l; 5 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Farebnosť v mokrom stave mliečna
Farebnosť v suchom stave transparentná
Výdatnosť 5 - 25 m²/l

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty