HET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátory

HETSKU:234020005

HET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátory pololesklá vrchná farba prednostne určená na nátery telies ústredného kúrenia, bojlerov, teplovodných vedení a pod. Zaschnutý náter odoláva teplote100 °C.

Viac informácií

Farba: Biela
Cena:
Zľavnená cena
8,99 € s DPH
(7,49 € bez DPH)
12,84 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

HET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátory pololesklá vrchná farba prednostne určená na nátery telies ústredného kúrenia, bojlerov, teplovodných vedení a pod. Zaschnutý náter odoláva teplote100 °C. Farba spĺňa požiadavky na nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami a spĺňa požiadavky EN 71-3:2013 (Bezpečnosť hračiek - Časť 3: Migrácia určitých prvkov).

HET AQUADECAL FARBA NA RADIÁTORY je možné prípadne použiť aj ako univerzálnu farbu na nátery bytových doplnkov, a to ako na dekoratívne nátery kovových podkladov opatrených základným antikoróznym náterom, tak aj prvkov z dreva, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, omietok a iných minerálnych podkladov, papiera atď. Bez následnej úpravy lakom nie je farba vhodná na použitie na viac mechanicky namáhané nábytkové a iné plochy. Farba nie je určená na priamy styk s potravinami a pitnou vodou. Nie je určená na nátery vnútrajškov zásobníkov na vodu, bazénov a pod.

Výhody

 • Nežltnúca
 • Odolávajúca horúcemu povrchu
 • Dobrá priľnavosť na staré syntetické nátery
 • Výborná spracovateľnosť
 • Rýchloschnúca
 • Pre nové aj obnovovacie nátery
 • Bez zápachu
 • Dlhodobá životnosť
 • Trvalo pružný povrch
 • Atraktívny saténový vzhľad
 • Výdatnosť 6 - 9 m²/kg
 • Odporúčame aplikovať v 2 až 3 vrstvách
 • Riedenie, podľa nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 60 %
Vhodný na ďalšiu úpravu: po 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Povrch určený k maľbe musí byť suchý, odmastený, bez nečistôt a koróznych produktov, bez nesúdržných vrstiev starších náterov a brusného prachu. Obnažený železný podklad musí byť opatrený základným antikoróznym náterom. Pri náteroch dreva sa odporúča, aby vlhkosť natieraného dreva bola do 10 hmotnostných %, nesmie prekročiť 12 hmotnostných %. Drevo musí byť dokonale zbavené všetkých výronov živíc, smoly a podobne. V prípade potreby musí byť povrch borovicového a smrekovcového dreva očistený organickými rozpúšťadlami (napr. riedidlo C 6000) alebo zmesou polárnych a nepolárnych rozpúšťadiel (napríklad zmesou toluénu, butylacetátu a denaturovaného liehu v pomere 1:1:1). Drevá vykazujúce vysoký obsah živíc nie sú vhodné. Minerálne podklady musia byť chemicky stále, vyzreté (pH ≤8,5; kontrolu možno vykonať pH testerom).

Príprava farby pred použitím

Prípadný povlak je nutné vopred odstrániť a farbu poriadne premiešať. Pri manipulácii alebo miešaní sa postupuje tak, aby nedochádzalo k prenikaniu vzduchu do hmoty farby. V prípade, že farba bola premiešaná nadmerne intenzívne, je potrebné farbu aplikovať až po dlhšej dobe, napr. po 12 hodinách (najlepšie 24 hodinách), z dôvodu eliminácie zapracovaných vzduchových bubliniek. Farbu je možné podľa potreby a vyššie uvedeného odporúčania riediť vodou. Pozor, pri nadmernom nariedení farby sa znižuje krycia schopnosť a môže dôjsť k zhoršeniu parametrov farby. Po otvorení obalu je vhodné farbu čo najskôr spracovať.

Riedenie

0 - 20 % obj. natieranie štetcom, valčekom 
6 - 20 % obj. striekanie AIRLESS, AIRMIX, HVLP
6 - 25 % obj. vzduchové striekanie

0 - 18 % hm. natieranie štetcom, valčekom
5 - 18 % hm. striekanie AIRLESS, AIRMIX, HVLP
5 - 20 % hm. vzduchové striekanie

Aplikácia

Nátery nových oceľových či liatinových radiátorov, nových oceľových prívodných rúr a pod.

Z podkladu sa odstráni hrdza (napr. drôtenou kefou a brúsnym papierom), odmastí sa. Ako základný náter sa aplikuje antikorózna základná farba (napr. AQUADECOL PRIMER) v 1 až 2 vrstvách tak, aby v interiéri bola dodržaná min. spotreba 0,14 kg/m2 ; t. j. cca 80 μm zaschnutého filmu, v exteriéri 0,2 kg/m2 , t. j. cca 120 μm zaschnutého filmu. Ako základný náter sa môže aplikovať tiež farba SOLDECOL PRIMER v 1 až 2 vrstvách (podľa návodu). Po dôkladnom preschnutí poslednej vrstvy (najskôr po 24 hodinách) sa aplikuje vrchný náter. Ako vrchný náter sa aplikuje FARBA NA RADIÁTORY v 2 - 3 vrstvách. Medzi nátermi je nutné časové rozmedzie min. 4 hodín (20 °C). Prvú prípadne druhú vrstvu je vhodné po dôkladnom preschnutí ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 180 - 220. Všetky pomôcky je potrebné pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou.

Obnovovacie nátery oceľových či liatinových radiátorov, prívodných rúr a pod.

Povrch sa starostlivo očistí od hrdze a od nesúdržných vrstiev starých náterov, brúsnym papierom č. 180 - 220 sa prebrúsia prípadné vystupujúce nerovnosti pôvodného náteru (kvapky, stekance, prechody medzi pôvodným náterom a obnaženým kovom a pod.), celý povrch radiátora sa ľahko zdrsní brúsnym papierom, odmastí sa. Obnažený kov bez náteru sa natrie antikoróznou základnou farbou (napr. AQUADECOL PRIMER alebo SOLDECOL PRIMER) v 1 až 2 vrstvách. Po zaschnutí antikorózneho náteru sa brúsnym papierom ľahko prebrúsi bezprostredné okolie opráv vykonaných antikoróznou základnou farbou. Pozor, nezbrúsiť na holý kov. Celá plocha sa potom v 2 - 3 vrstvách natrie FARBOU NA RADIÁTORY. Medzi nátermi je nutné časové rozmedzie min. 4 hodín (20 °C). Prvú vrstvu je možné v prípade potreby po dôkladnom preschnutí ľahko prebrúsiť brúsnym papierom. Opäť pozor, nezbrúsiť na holý kov. Všetky pomôcky je potrebné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou. Teplota hmoty, prostredia a podkladu sa pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii musí pohybovať v rozmedzí +8 až +25 °C (vždy minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu), do 75% relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Nové a obnovovacie nátery hliníkových radiátorov, medených prívodných rúr a pod.

Povrch sa starostlivo očistí od koróznych produktov a od nesúdržných vrstiev prípadných starých náterov, brúsnym papierom č. 180 - 220 sa prebrúsia prípadné vystupujúce nerovnosti pôvodného náteru (kvapky, stekance, prechody medzi pôvodným náterom a obnaženým kovom a pod.), celý povrch radiátora sa ľahko zdrsní brúsnym papierom, odmastí sa. Potom sa povrch natrie FARBOU NA RADIÁTORY. Medzi nátermi je nutné časové rozmedzie min. 4 hodín (20 °C). Prvú vrstvu je možné v prípade potreby po dôkladnom preschnutí ľahko prebrúsiť brúsnym papierom. Všetky pomôcky je potrebné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou.

Náter dreva

Pri dreve obsahujúcom živicu sa živicové miesta vymyjú riedidlom C 6000 a po vyschnutí riedidla sa drevo ľahko prebrúsi brúsnym papierom č. 80 - 100. Ako základný náter sa aplikuje samotná FARBA NA RADIÁTORY zriedená podľa nasiakavosti podkladu a spôsobu aplikácie. Prípadné tmelenie sa odporúča medzi základným a prvým vrchným náterom. Každý konkrétny tmel sa musí pred aplikáciou farieb individuálne vyskúšať. Tmel sa po dôkladnom preschnutí zbrúsi brúsnym papierom č. 100 - 120. Vrchný náter FARBOU NA RADIÁTORY sa aplikuje v 2 - 3 vrstvách. Medzi nátermi je nutné časové rozmedzie min. 4 hodín (20 °C). Prvú vrstvu je možné v prípade potreby po dôkladnom preschnutí ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 150 - 220. Všetky pomôcky je potrebné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu: štetcom (pre vodou riediteľné farby), valčekom (lakovacím polyesterovým valčekom s hustým poťahom, s nízkou výškou plyšu cca 4 mm), striekaním vrátane AIRLESS, AIRMIX a HVLP. Pri aplikácii striekaním je vhodné vopred vykonať skúšky na konkrétnom zariadení.

Dostupné balenie: 0,7 kg, 3 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 6 - 9 m²/kg
Farebnosť biela
Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.) cca 45 % hmotnostných, cca 34 % objemových
Hustota (STN EN ISO 2811-1, priemerné hodnoty) cca 1,25 g/cm³
Zasychanie (STN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 90 µm, t = 20 °C, rel. vlhkosť vzduchu φ = 60 % obj.) ≥4 hodiny
Spotreba (v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu; 40 μm zaschnutého filmu, bez strát) 0,09 - 0,13 l/m²; 0,10 - 0,16 kg/m²
Krycia schopnosť (podľa STN EN 928 - 1) nepriehľadný
Lesk (po 24 h, geometria 60°, podľa STN ISO 2813) 35 - 60 jednotiek
Stupeň lesku (podľa STN EN 927-1) pololesklý
Sila vrstvy (podľa STN EN 927-1) veľká až veľmi veľká
Priľnavosť k podkladu (STN EN ISO 4624) ≥2,0 MPa
0.7 kg / Biela
Garancia najnižšej ceny
HET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátor 0,7 kgHET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátor 3 kg
HET AQUADECOL FARBA NA RADIÁTORY vrchná vodou riediteľná pololesklá farba na radiátory
Zľavnená cena8,99 – 33,99 € Od 11,33 € s DPH / kg
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty