TYTAN Bezchloridová nemrznúca prísada do malt a betónu s plastifikátorom

SKU:PO_ICZ9000046

TYTAN Bezchloridová nemrznúca prísada do malt a betónu s plastifikátorom je bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom určená do betónov a cementových malt.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€2,29 s DPH
(€1,91 bez DPH)
€2,89 s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

TYTAN Bezchloridová nemrznúca prísada do malt a betónu s plastifikátorom je bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom určená do betónov a cementových malt.

Prísada zabezpečuje 60 minút nezmeneného tuhnutia zmesi, zrýchľuje počiatočnú pevnosť a zvyšuje konečnú pevnosť.

Výhody

  • Skrátenie doby tepelnej ochrany pri betónovaní
  • Murovanie pri nízkych teplotách až do -10°C
  • Rýchlejšie oddebnenie monolitických betónových konštrukcií
  • Zlepšuje spracovateľnosť zmesi
  • Dodáva plasticitu a znižuje bod mrznutia zámesovej vody
  • Hustota 1,25 +/- 0,03 kg/l

Zloženie zmesi

Používanie zmesí s nízkym obsahom cementu nie je pri nízkych teplotách povolené. V zimných mesiacoch je potrebné používať vyššie dávky cementu, portlandské cementy s vysokou počiatočnou pevnosťou a dávkovať čo najmenšie množstvo vody. Všetky zložky použité pri príprave zmesi musia byť bez ľadu. Teplota zmesi pred jej skladovaním nesmie byť nižšia ako +5°C.

Dávkovanie

Zvyčajne 0,5 - 2,5 litra na 100 kg cementu. Odporúčaná počiatočná dávka pre ochranu pred mrazom do -10°C je 1,5 litra na 100 kg cementu. Presnú dávku je potrebné overiť skúškami. Prísada sa pridáva do zmesi buď rozriedená vo vode pri miešaní alebo priamo do hotovej zmesi po zamiešaní vody. Je potrebné znížiť dávku vody a predĺžiť dobu miešania o 2 minúty, aby došlo k rovnomernému premiešaniu prísady do zmesi.
Po uložení sa musí čerstvý betón alebo maltovina chrániť tak, aby ich teplota bola udržiavaná nad bodom mrazu, kým nedosiahnu minimálnu požadovanú pevnosť, alebo kým teplota vzduchu neprekročí bod mrazu (napríklad zakrytím tepelno-izolačným plachtou).

Bezpečnostné a zdravotnické informácie

Pri práci je potrebné nosiť pracovný odev, rukavice a okuliare alebo tvárový štít. Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci: Pri inhalácii:
Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch.
Pri kontakte s pokožkou: Umyte vodou a mydlom.
Pri zasiahnutí očí: Okamžite a dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút.
Pri prehĺtaní: Nevyvolávajte zvracanie. Udržujte postihnutého v kľude a vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok alebo označenie.
S2 Uchovávajte mimo dosah detí. S24/25 Zabraňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S28 Pri kontakte s pokožkou okamžite opláchnite veľkým množstvom vody a mydlom. S36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.

Skladovanie

Skladovať v chladných a suchých priestoroch pri teplote 0°C až + 25°C. Doba skladovateľnosti je 1 rok od dátumu výroby v pôvodnom uzavretom obale.

Dostupné balenie: 1 l; 5 l

Súbory k stiahnutiu

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty