ProGold ODHRDZOVAČ na odstraňovanie hrdze

SKU:616633

ProGold ODHRDZOVAČ na odstraňovanie hrdze je navrhnutý tak, aby sa dal použiť na rôzne kovové materiály, vrátane ocele, železa, hliníka a ďalších. Odhrdzovač je často používaný v priemysle, remeslách, opravovniach a aj v domácnostiach na údržbu a obnovu kovových povrchov.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€2,29 s DPH
(€1,91 bez DPH)
€4,58 s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

ProGold ODHRDZOVAČ na odstraňovanie hrdze je navrhnutý tak, aby sa dal použiť na rôzne kovové materiály, vrátane ocele, železa, hliníka a ďalších. Tento produkt je často používaný v priemysle, remeslách, opravovniach a aj v domácnostiach na údržbu a obnovu kovových povrchov. Plocha určená na odstránenie hrdze sa najprv hrubo mechanicky očistí kefou od voľne priliehajúcich častíc hrdze a nečistôt. Odhrdzovač sa následne aplikuje priamo na postihnuté miesta. Počas pôsobenia odhrdzovač reaguje s hrdzou a pomáha ju odstrániť alebo ju premení na neškodnú látku. Po správnom použití sa odporúča opláchnuť povrch vodou a dôkladne vysušiť. Je dôležité dodržiavať bezpečnostnépokyny a používať ochranné pomôcky, keď sa manipuluje s odhrdzovačom.

Výhody

  • Účinne odstraňuje hrdzu z kovových povrchov
  • Univerzálna aplikácia na oceľ, železo, hliník a aj iné kovy
  • Jednoduché použitie prostredníctvom spreja alebo aplikátora
  • Rýchle pôsobenie, pomáha obnoviť pôvodný stav povrchu
  • Obsahuje inhibítory hrdze na ochranu pred ďalším vznikom hrdze
  • Výdatnosť 10 - 40 m² / 500 g
  • Doporučujeme aplikáciu 2 - 3x opakovať

Aplikácia

PROGOLD ODHRDZOVAČ sa nanáša štetcom, alebo ponorom. Doba aplikácie je závislá od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty - od niekoľkých sekúnd po cca 1 hod. V prípade veľkého znečistenia aj opakovane. Na ošetrený povrch sa môžu priamo nanášať NH po cca 6 hodinách, v závislosti od teploty okolia, presné súčiastky opláchnuť vodou a vhodne zapasivovať.

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné opatrenia

Pri používaní ProGold Odhrdzovača je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a vhodný respirátor, aby ste minimalizovali kontakt s produktom a inhaláciu chemických pár. Používajte odhrdzovač v dobre vetranom prostredí alebo v blízkosti odvetranej kapely, aby ste minimalizovali vystavenie chemikáliám. Dôkladne prečítajte návod k použitiu a bezpečnostné listy, ktoré poskytuje výrobca ProGold Odhrdzovača, a dodržiavajte pokyny a varovania uvedené na obale. Uchovávajte ProGold Odhrdzovač mimo dosahu detí a zvierat a v bezpečnom, dobre ventilovanom prostredí, kde je chránený pred teplom a priamym slnečným žiarením. Dodržiavajte miestne environmentálne predpisy pre správne zneškodňovanie použitého ProGold Odhrdzovača a obalov.

Dostupné balenie: 500 g; 1 kg

Technické parametry

Farba bezfarebná
Zápach charakteristický aromatický

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty