PRIMALEX tekutá tónovacia farba

PRIMALEX tekutá tónovacia farba je rad univerzálnych akrylátových tónovacích farieb v 18 vybraných odtieňoch určených na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Odtiene sú pripravené na okamžité použitie pre ľahké a rýchle namiešanie.

Viac informácií

Farby: Višňová
Cena:
Zľavnená cena
3,29 € s DPH
(2,74 € bez DPH)
13,16 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX tekutá tónovacia farba (TTF) je rad univerzálnych akrylátových tónovacích farieb v 18 vybraných odtieňoch určených na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Odtiene sú pripravené na okamžité použitie a na jednoduché a rýchle namiešanie.

Môžete ich navzájom kombinovať a docieliť tak bohatú škálu ďalších farebných odtieňov alebo ich aplikovať priamo vo forme koncentrátu. Vhodná na bežné farebné riešenia všetkých typov obytných a komerčných vnútorných priestorov. V prípade priamej aplikácie je ideálna na riešenie maloplošných dekoratívnych alebo písmomaliarskych prvkov v interiéri. S PRIMALEX tekutou tónovaciou farbou môžete jednoducho meniť odtiene farby a vytvárať vlastné farebné kombinácie. Pridajte ju do bielej farby alebo farebného náteru, aby ste dosiahli požadovaný odtieň. Dodržiavajte pokyny výrobcu ohľadom správneho použitia a miešania farby. Môžete ju aplikovať štetcom, valčekom alebo rozprašovačom, v závislosti od preferencií a povrchu, na ktorý sa farba aplikuje.

Výhody

  • Vysoká farebná stálosť
  • Vhodné do interiéru ale aj exteriéru
  • Až 18 vybraných odtieňov
  • Odporúčame nanášať v 2 vrstvách (aplikáciu samostatnej TTF)
  • Neriedi sa, pripravená na okamžité použitie

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 2 - 4 hodinách
Odolnosť čerstvo natretých plôch: po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

Príprava podkladu

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc.
Použitie TTF ako tónovacej zložky do bielej náterovej hmoty - podklady musia byť štandardne pripravené a zodpovedať požiadavkám pre aplikáciu príslušnej náterovej hmoty - nájdete vždy u konkrétneho tónovateľného produktu PRIMALEX.
Samostatné použitie TTF - náterová hmota použitá na celoplošnú finalizáciu podkladu musí byť dokonale suchá, bez voľných nečistôt, mastnoty a farebne podobná odtieňu používanej TTF (neaplikovať na farebne výrazné odlišné podklady).

Príprava náterovej hmoty

Pred použitím TTF v obale dôkladne pretrepte. Potrebné množstvo TTF vypočítajte podľa vybraného pomeru riedenia s bielou náterovou hmotou. Dávkovanie vykonávajte podľa reálneho vzorkovníka (dostupného na všetkých predajniach) tak, že potrebné množstvo TTF rozmiešajte priamo v bielej náterovej hmote (optimálne pomocou vŕtačky s miešacím nástavcom). U náterových hmôt, ktoré sa riedia vodou výraznejšie, potrebné množstvo TTF najskôr rozmiešame v odmeranej vode určenej na nariedenie a potom spoločne s vodou vmiešame do bielej náterovej hmoty (časť vody na nariedenie môžeme taktiež použiť na „vymytie“ obalu TTF - dosiahneme tým maximálne využite TTF koncentrátu a spresnenie zvoleného pomeru miešania).

Aplikácia

Pri použití TTF ako tónovacej zložky do bielej náterovej hmoty sa aplikácia riadi podľa aplikačného postupu stanoveného pre príslušnú Primalex bielu náterovú hmotu (viď Technické listy Primalex náterových hmôt vhodných na tónovanie TTF). Pred celoplošnou aplikáciou skontrolujeme namiešaný odtieň skúšobným náterom. Aplikáciu samostatnej TTF vykonávame štetcom alebo valčekom (viď Odporúčané pracovné prostriedky), pri teplote +5°C až +25°C v minimálne 2 vrstvách. TTF nie sú určené na silikónové, silikátové a vápencové farby. Na dosiahnutie požadovaných odtieňov v kategórii Primalex silikónových alebo silikátových farieb využite kolorovací systém Primalex. Pomer riedenia s bielou náterovou hmotou 1:5 neaplikujte u náterových hmôt oteruvzdorných za mokra. Pre použitie v exteriéri používajte iba odporúčané odtiene (viď vzorkovník TTF alebo informácie na obaloch u jednotlivých odtieňov). Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky umyjeme pred zaschnutím náteru.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Pri práci s náterom nejedzte, nepite a ani nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 - V prípade potreby lekárskej pomoci, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nepoužitú farbu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Úplne recyklovateľný obal. Zneškodnite obsah ale aj nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu náterovej hmoty

Polyakrylový valček s dĺžkou vlasu 18 mm
Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 - 18 mm
Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);
Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok;
Doplnkové prostriedky na prípravu náterových hmôt - miešací nástavec do vŕtačky (príp. drevené miešatko) na rozmiešanie farby;
Natónovaná náterová hmota Primalex - podľa výberu zákazníka (maliara);
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie, netkané textílie ale aj pásky

Dostupné balenie: 0,25 l; 0,5 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň) 0
Odolnosť proti oteru za mokra (stupeň) 5

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty