PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia 5l je penetračný prostriedok určený pod silikátové nátery a omietky na fasádach aj v interiéroch. Spevňuje podklad a zjednocuje jeho nasiakavosť.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
34,99 € s DPH
(29,16 € bez DPH)
7,00 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia je penetračný prostriedok určený pod silikátové nátery a omietky na fasádach aj v interiéroch. Spevňuje podklad a zjednocuje jeho nasiakavosť. Zároveň vďaka svojej dokonalej paropriepustnosti zachováva prirodzený priechod pár murivom, a tým predlžuje životnosť finálnych náterov.

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetračný prostriedok 5l vhodný na napúšťanie doposiaľ nenatretých, dobre vyzretých minerálnych omietok (vápenných, vápennocementových, cementových, silikátových), vyzretého betónu, pieskovca a podobných minerálnych podkladov. Obsahuje draselné vodné sklo (ako spojivo) a malé množstvo organickej disperzie. Obsah organických látok je menší než 5%.

Výhody

  • Vhodná pod silikátové nátery
  • Dokonale paropriepustná
  • Predlžuje životnosť finálnych náterov
  • Výdatnosť 5 - 10 m²/l
  • Riedenie, podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predĺžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené na penetráciu musia byť všeobecne pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a penetráciu odpudzujúcich častíc.
Nové minerálne podklady na fasádach a v exteriéri (vápenné a vápenno-cementové omietky príp. sanačné omietky) - Musia byť dostatočné vytvrdnuté a vyschnuté. Vyzretosť min. 4 týždne.
Staršie pevné minerálne podklady v interiéri a exteriéri - Pôvodné nátery, nátery s nepriľnavými časťami alebo inak znečistené povrchy najskôr umyte (u fasád tlakovou vodou). Pri opravách trhlín v ich blízkosti dokonale odstráňte prípadný odlupujúci sa starý náter. Väčšie trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelom. Všetky opravy nechať dôkladne zatvrdnúť a vyzrieť.
Nesúdržné vrstvy silikátových farieb (vrátane trhlín a výrazných defektov omietok) - Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním príp. umytím prúdom tlakovej vody. Po mokrom čistení nechajte plochy pred ďalším ošetrením dostatočne preschnúť. Murárske opravy (napr. pri rozsiahlejšom odpadnutí omietky) vykonajte klasickým spôsobom. Väčšie trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelom. Murárske práce musia byť vyzreté min. 4 týždne.
Pôvodné disperzné akrylátové alebo silikónové podklady (nátery, omietky) - Na týchto typoch podkladov nemôže dôjsť k optimálnej väzbe finálnej náterovej hmoty s podkladom. Preto tieto podklady mechanicky alebo chemicky odstráňte a následne očistite povrch prúdom horúcej pary. Prípadné trhliny vyspravte materiálom na minerálnej báze.
Nevhodné podklady - Sadra, sadrokartón, nevyzretá omietka a betón, drevo, plastické hmoty, disperzné alebo silikónové nátery a iné organické nátery a povrchové úpravy. Nevhodné sú aj podklady, ktoré obsahujú vo vode rozpustné soli a všetky minerálne podklady s čerstvou hydrofóbnou úpravou.
Kontaminované podklady - napr. napadnuté plesňami, riasami alebo inak znečistené) - Z napadnutých plôch odstráňte plesne, riasy alebo huby mechanickou cestou za mokra (napr. oškrabaním, použitím kefy alebo utretím). Plochy ošetrite vhodným dezinfekčným prostriedkom proti plesniam napr. Primalex Čistič fasád a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite Primalex Fungicídnu penetráciu (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

Príprava penetrácie

Pred použitím aj počas aplikácie vzhľadom k obsahu sedimentačných mikropigmentov penetráciu v obale dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo penetrácie vypočítajte z výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti.

Riedenie

Veľmi nasiakavé podklady* a nasiakavé podklady**
neriedená
*nové minerálne omietky, vápenné nátery, vnútorné stierky
**sadrokartónové dosky, betón, lisované dosky, povrchy natierané pôvodným náterom „základnej“ kvalitatívnej úrovne

Nenasiakavé a málo nasiakavé podklady***
1:0,5 (dielu penetrácie : dielu vody)
***povrchy natierané pôvodným náterom „strednej“ a „vyššej“ kvalitatívnej úrovne, staršie disperzné omietky (akrylátové, silikónové)

Aplikácia

Na správne pripravené podklady (viď Príprava podkladu) rovnomerne aplikujte penetráciu pri teplote +5°C až +25°C a pri vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natierať iba za vhodných mikroklimatických podmienok, tzn. nenatierať za prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť), počas dažďa, silného vetra alebo vlhkosti >80%. Na získanie potrebnej kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu maliarskou štetkou alebo valčekom (viď Odporúčané pracovné prostriedky). Zvetrané, silno porézne a nepevné podklady napenetrujte „do mokrého“ ihneď, ako je prvá vrstva absorbovaná povrchom. Penetrácia sa musí do podkladu vsiaknuť a nesmie zanechávať na povrchu lesklý film, preto najskôr vykonajte praktickú skúšku na malej vybranej ploche. Po zaschnutí hladký penetrovaný povrch zľahka prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 150 - 180, kvôli prípadnému odstráneniu nežiadúcich častíc, ktoré sa mohli pri penetrovaní objaviť na povrchu. Náterovú hmotu nanášajte až po zaschnutí penetrácie, t.j. po cca 4 až 12 hodinách, v exteriéri v závislosti od klimatických podmienok. Počas schnutia chráňte penetrované plochy pred dažďom. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky umyte vodou ešte pred ich zaschnutím.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Pri práci s výrobkom Primalex SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia nejedzte, nepite a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. P101 - V prípade potreby lekárskej pomoci, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužitú penetráciu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné ďalšie využitie. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Úplne recyklovateľný obal. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu penetrácie

STENY, STROPY, FASÁDY
Maliarska štetka - maliarska štetka okrúhla alebo plochá;
Valček - polyesterový Vestan s dĺžkou vlasu 12 - 18 mm;
Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);
Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok, na fasády zariadenie na vysokotlakové čistenie;
Účinný prostriedok na prípadné odstránenie rias a plesní - Primalex Čistič fasád; v interiéroch je možné použiť ako preventívnu ochranu proti rastu plesní a rias Primalex Fungicídnu penetráciu;
Materiál na opravu nesúdržných a nepriľnavých častí povrchov - štuková omietka alebo maltová zmes, vhodný akrylátový tmel na opravu väčších trhlín;
Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy - špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;
Doplnkové prostriedky - brúsny papier so zrnitosťou 150 - 180 na odstránenie prípadných nežiaducich častíc, ktoré vznikli po penetrovaní na povrchu;
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie, netkané textílie a pásky

Dostupné balenie: 5 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Farebnosť v mokrom stave biela
Farebnosť v suchom stave transparentná
Výdatnosť 5 - 10 m²/l
5 l
Garancia najnižšej ceny
PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia 5 l
PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrácia
Zľavnená cena34,99 € 7 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty