PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádna

PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádna je penetračný prostriedok určený pod silikónové nátery a omietky v exteriéri. Preniká a pôsobí do hĺbky podkladov, ktoré tým spevňuje a zjednocuje.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
12,99 € s DPH
(10,83 € bez DPH)
12,99 € s DPH / l

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádna je penetračný prostriedok určený pod silikónové nátery a omietky v exteriéri. Vďaka svojmu zloženiu preniká a pôsobí do hĺbky podkladov, ktoré tým spevňuje a zjednocuje. Súčasne obsahuje hydrofobizačné zložky, ktoré zvyšujú odolnosť proti prenikaniu vody a podporujú tak účinnosť finálnych povrchových úprav.

PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia je určená na penetrovanie nasiakavých, zatiaľ nenatieraných vyzretých podkladov ako je murivo, betón, pórobetón, vápenná a vápennocementová omietka, vlákno-cementové a triesko-cementové dosky, ale aj pevné staré disperzné silikónové a silikátové nátery. Veľmi účinná pre hĺbkové spevnenie minerálnych podkladov, omietok aj pôvodných náterov na fasádach pred ich finálnou povrchovou úpravou silikónovými nátermi alebo omietkami. Je vhodná aj na drevo, drevotrieskové dosky, neglazovanú keramiku, strešnú krytinu a ďalšie porézne podklady, ktoré majú byť ošetrené predpísanými nátermi so zvýšenou odolnosťou proti prenikaniu vody.

Výhody

  • Vhodná pod silikónové nátery, murivo, betón, pórobetón a rôzne typy omietok
  • Preniká až do hĺbky podkladov
  • Vodoodpudivá
  • Výdatnosť 5 - 10 m²/l
  • Riedenie podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predĺžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené na penetráciu musia byť všeobecne pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a penetráciu odpudzujúcich častíc.
Nové minerálne podklady na fasádach a v exteriéri (vápenné a vápenno-cementové omietky príp. sanačné omietky) - Musia byť dostatočné vytvrdnuté a vyschnuté. Vyzretosť min. 4 týždne.
Súdržné vrstvy fasádnych disperzných farieb a starších elastických náterov (vrátane trhlín) - Pôvodné nátery, nátery s nepriľnavými časťami alebo inak znečistené povrchy najskôr umyte (u fasád tlakovou vodou). Pri opravách trhlín v ich blízkosti dokonale odstráňte prípadný odlupujúci sa starý náter. Väčšie trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelom. Všetky opravy nechať dôkladne zatvrdnúť a vyzrieť.
Nesúdržné vrstvy fasádnych disperzných farieb (vrátane trhlín a výrazných defektov omietok) - Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním príp. umytím prúdom tlakovej vody. Po mokrom čistení nechajte plochy pred ďalším ošetrením dostatočne preschnúť. Murárske opravy (napr. pri rozsiahlejšom odpadnutí omietky) vykonajte klasickým spôsobom. Väčšie trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelom. Murárske práce musia byť vyzreté min. 4 týždne.
Kontaminované podklady - napr. napadnuté plesňami, riasami alebo inak znečistené) - Z napadnutých plôch odstráňte plesne, riasy alebo huby mechanickou cestou za mokra (napr. oškrabaním, použitím kefy alebo utretím). Plochy ošetrite vhodným dezinfekčným prostriedkom proti plesniam napr. Primalex Čistič fasád a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite Primalex Fungicídnu penetráciu (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

Príprava penetrácie

Pred použitím aj počas aplikácie vzhľadom k obsahu sedimentačných mikropigmentov penetráciu v obale dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo penetrácie vypočítajte z výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti.

Riedenie

Veľmi nasiakavé podklady* a nasiakavé podklady**
neriedená
*nové minerálne omietky, vápenné nátery, vnútorné stierky
**sadrokartónové dosky, betón, lisované dosky, povrchy natierané pôvodným náterom „základnej“ kvalitatívnej úrovne

Nenasiakavé a málo nasiakavé podklady***
1:0,5 až 1:1 (dielu penetrácie : dielu vody)
***povrchy natierané pôvodným náterom „strednej“ a „vyššej“ kvalitatívnej úrovne, staršie disperzné omietky (akrylátové, silikónové)

Aplikácia

Na správne pripravené podklady (viď Príprava podkladu) rovnomerne aplikujte penetráciu pri teplote +5°C až +25°C a pri vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natierať iba za vhodných mikroklimatických podmienok, tzn. nenatierať za prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť), počas dažďa, silného vetra alebo vlhkosti >80%. Na získanie potrebnej kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu maliarskou štetkou alebo valčekom. Zvetrané, silno porézne a nepevné podklady napenetrujeme „do mokrého“ ihneď, ako je prvá vrstva absorbovaná povrchom. Penetrácia sa musí do podkladu vsiaknuť a nesmie zanechávať na povrchu lesklý film, preto najskôr vykonajte praktickú skúšku na malej vybranej ploche. Náterovú hmotu môžeme nanášať až po zaschnutí penetrácie, t.j. po cca 4 až 12 hodinách v závislosti od klimatických podmienok. Počas schnutia chráňte penetrované plochy pred dažďom. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky umyte vodou ešte pred ich zaschnutím.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Pri práci s výrobkom Primalex Silikónová penetrácia nejedzte, nepite a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. P101 - V prípade potreby lekárskej pomoci majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nepoužitú penetráciu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné ďalšie využitie. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Úplne recyklovateľný obal. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu penetrácie

STENY, STROPY, FASÁDY
Maliarska štetkamaliarska štetka okrúhla alebo plochá;
Valček - polyesterový Vestan s dĺžkou vlasu 12 - 18 mm;
Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);
Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok, na fasády zariadenie na vysokotlakové čistenie;
Účinný prostriedok na prípadné odstránenie rias a plesní - Primalex Čistič fasád;
Materiál na opravu nesúdržných a nepriľnavých častí povrchov - štuková omietka alebo maltová zmes, vhodný akrylátový tmel na opravu väčších trhlín;
Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy - špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;
Doplnkové prostriedky - brúsny papier so zrnitosťou 150 - 180 na odstránenie prípadných nežiaducich častíc, ktoré vznikli po penetrovaní na povrchu;
Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchovzakrývacie fólie, netkané textílie a pásky

Dostupné balenie: 1 l; 5 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Farebnosť v suchom stave transparentná
Farebnosť v mokrom stave mliečna
Výdatnosť 5 - 10 m²/l
1 l
Garancia najnižšej ceny
PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádnaPRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádna
PRIMALEX SILIKÓNOVÁ penetrácia fasádna
Zľavnená cena12,99 – 39,99 € Od 8 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty