JUB JUBIZOL Mineral finish S minerálna hladená omietka

JUB

JUB JUBIZOL Mineral finish S minerálna hladená omietka určená na dekoračnú ochranu vnútorných a fasádnych stenových povrchov. Má dobrú prídržnosť, paropriepustnosť a dobrú odolnosťou proti účinkom dymových plynov a UV žiareniu.

Viac informácií

Farba: Biela
Cena:
Zľavnená cena
19,99 € s DPH
(16,66 € bez DPH)
1,00 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

JUB JUBIZOL Mineral finish S minerálna hladená omietka 1,5 je na základe cementu, vápna a polymérnych spojov vyrobených z tenkovrstvovej ušľachtilej omietky s typickým rovnomerne zrnitým povrchom, určená na dekoračnú ochranu vnútorných stenových povrchov, ako aj fasády do dvoch poschodí, ktoré sú s rovnými rímsami pomerne dobre chránené pred dažďom. Majú dobrú prídržnosť na všetky  jemne drsné stavebné podklady: klasické jemné vápennocementové a cementové omietky, základné omietky fasádnych tepelnoizolačných systémov, zahladené betónové povrchy ako aj vláknocementové a sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod.

Vyhovuje požiadavkám harmonizovanej normy STN EN 998-1. Vyznačuje sa veľkou paropriepustnosťou, takže ako záverečná omietka sa môže použiť aj v kontaktných fasádnych tepelnoizolačných systémoch s minerálnou vlnou, a dobrou prídržnosťou k podkladu ako aj pomerne dobrou odolnosťou proti účinkom dymových plynov a UV žiareniu.

Výrobok neobsahuje biocídnu ochranu, preto je pri jej použití na vonkajších fasádnych povrchoch potrebné 7 - 14 dní po nanesení premaľovať jednou z mikroarmovaných fasádnych farieb JUB (REVITALCOLOR, SILICONECOLOR alebo SILICATECOLOR). Uvedená doba schnutia omietky platí pre normálne podmienky T = +20 ºC, rel. vl. vzduchu = 65%). Ak omietku nanášame na vnútorné povrchy môžeme ju premaľovať vnútornou farbou JUPOL GOLD.

Výhody

  • Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
  • Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
  • Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
  • Rýchlosť vyhotovenia
  • Výdatnosť 7,7 m²/20 kg
  • Riedenie, podľa nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%
Suchý na dotyk: po 6 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu 

Podklad musí byť jemne drsný (ideálna je drsnosť klasicky zahladenej jemnej omietky zrnitosti 1,0 mm), tvrdý (pevnosť v tlaku minimálne 1,5 MPa – CS II podľa EN 998-1), suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, mastnoty a iných odolných. Prípadné menšie nerovnosti - vydutia a priehlbiny - sťažujú hladenie nanesenej omietky, preto príprave podkladu v tomto zmysle venujeme čo najväčšiu pozornosť. 

Nové podkladné omietky pred nanášaním dekoračnej omietky necháme schnúť pre každý cm hrúbky aspoň 7 až 10 dní, na nové betónové podklady dekoratívne omietky nenanášame skôr ako mesiac po betonáži (uvedené doby schnutia podkladu platia pre normálne podmienky: T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%). Staré pevné omietky očistíme od všetkých náterov, nástrekov a iných dekoračných vrstiev. Po očistení povrch dôkladne odprášime - najlepšie umytím, v prípade potreby ho potom vhodným spôsobom opravíme a vyrovnáme. Umytie prúdom horúcej vody alebo parou zvlášť odporúčame pre vláknocementové dosky a všetky betónové podklady, pretože takýmto spôsobom z nich odstránime zvyšky bedniacich olejov a zo starých podkladov sadze, mach, zvyšky farebných náterov a pod. 

Vhodné základné nátery pre jednotlivé druhy podkladov uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Nanášame ich maliarskym alebo murárskym štetcom, ACRYLCOLOR a AKRIL Emulziu môžeme nanášať aj vlneným alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo striekaním. S nanášaním omietky môžeme začať za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) 12 hodín po na2,62nesení základného náteru ACRYLCOLOR alebo AKRIL Emulzia, resp. 24 hodín po nanesení VEZAKRIL Primeru.

Príprava maltovej zmesi

Maltovú zmes pripravíme v miešačke na betón alebo vo vhodne veľkom plastovom vedre, ak na jej prípravu použijeme ručné elektrické miešadlo. Obsah vreca vysypeme do 4,5 l vody a dobre premiešame, aby sme dostali homogénnu zmes bez hrudiek. Počkáme 10 minút, aby hmota nabobtnala a znova ju dobre premiešame. Ak je potrebné, pridáme do nej ešte trocha vody.

Objem nádoby musí podľa možnosti stačiť na egalizáciu všetkej, pre každú plochu steny potrebnej malty, minimálne pre maltu, ktorú si pripravíme zo štyroch až piatich vriec suchej maltovej zmesi (pri určovaní objemu nádoby berieme do úvahy aj dobu spracovania pripravenej maltovej zmesi a dobu, počas ktorej budeme maltovú zmes nanášať!). Keď z egalizačnej nádoby spotrebujeme približne pätinu (najviac štvrtinu) pripravenej malty, nahradíme ju novou a s ostatnou ju dobre premiešame. Egalizácia malty rovnakej výrobnej šarže nie je potrebná. Akékoľvek „úpravy“ maltovej zmesi v priebehu nanášania (riedenie a pod.) nie sú dovolené.

Aplikácia

Maltovú zmes nanášame ručne - nerezovým oceľovým hladidlom - alebo strojne, striekaním - v hrúbke o niečo väčšej ako je priemer najhrubšieho pieskového zrna v maltovej zmesi. Pri nanášaní striekaním dodržiavame návody výrobcu strojného zariadenia. Ihneď po nanesení povrch omietky zahladíme tvrdým plastovým hladidlom. Hladíme krúživými ťahmi, kým nedosiahneme rovnomerne zrnitú štruktúru. Pri hladení sa môžu zrná v nanesenej maltovej vrstve len málo premiestňovať, tlačenie maltovej zmesi v tvare vlny pred hladidlom nie je prípustné. Vznik takejto vlny vo väčšine prípadov môžeme pripísať veľmi veľkej hrúbke vrstvy malty alebo nedostatočne pripravenému resp. nedostatočne rovnému podkladu. Hrudky malty, ktoré vyčnievajú z povrchu omietky, nakoniec - niekoľko minút po zahladení - zatlačíme do omietky tak, že povrch omietky jemne prehladíme ešte čistým nerezovým oceľovým hladidlom.

Prácu vykonávame čo najrýchlejšie - bez prestávok od jedného krajného rohu steny k druhému. Na stenové plochy objektov vyšších ako dve podlažia, nanášame omietku súčasne na všetkých podlažiach: v takom prípade začneme vždy nanášať omietku na najvyššom podlaží, na nižších podlažiach omietku nanášame so "stupňovitým odstupom". Väčšie plochy stien rozdelíme vhodne širokými drážkami, maltovými obrubami a inými ozdobnými úpravami na menšie plochy, čím sa vyhneme prípadným problémom s kontinuálnym nanášaním omietky, ako aj neestetickému vzhľadu z dôvodu nedostatočne rovného podkladu. Napojenie plôch na rohoch a v kútoch nám uľahčia niekoľko cm široké hladké (štukové) pruhy, ktoré okrem toho upraveným povrchom dodajú príjemný dekoratívny efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámovania, atď. zvyčajne urobíme ešte pred nanesením dekoratívnej omietky. Ochránime ich vhodnými fasádnymi farbami, pričom dbáme na to aby sme nátery, ktorými tieto plochy upravujeme nenanášali na plochy pripravené na nanesenie dekoratívnych omietok.

Nanášanie maltovej zmesi je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. pri vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +8ºC a vyššia ako +30ºC, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Fasádne povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane fasád nesmieme omietku nanášať za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (> 30 km/h). Odolnosť čerstvo upravených plôch pred poškodením dažďom (vymytie vrstvy) je pri normálnych podmienkach (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65 %) dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.

Udržiavanie a obnovovanie upravených povrchov

Upravené povrchy nepotrebujú žiadnu zvláštnu údržbu. Neprídržný prach a iné neprídržné nečistoty môžeme pozametať, povysávať alebo umyť vodou. Prídržný prach a tvrdšie škvrny odstránime jemným drhnutím mäkkou kefou namočenou do roztoku bežných univerzálnych domácich čistiacich prostriedkov, povrch potom umyjeme čistou vodou.

Povrchy, z ktorých nečistoty alebo škvrny nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, premaľujeme obnovovacím náterom, ktorý obsahuje dvojnásobný náter mikroarmovanou fasádnou farbou REVITALCOLOR alebo mikroarmovanou fasádnou farbou SILICATECOLOR alebo mikroarmovanou fasádnou farbou SILICONECOLOR na predchádzajúcu vrstvu vhodného základného náteru, vnútorné povrchy premaľujeme dvojnásobným náterom farbou JUPOL GOLD.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu: hladidlo, štetecvalček

Dostupné balenie: 20 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 7,7 m²/20 kg
Hustota 1,66 kg/dm³
1.5 / 20 kg / Biela
Garancia najnižšej ceny
JUB JUBIZOL Mineral finish S minerálna hladená omietka 20 kg
JUB JUBIZOL Mineral finish S minerálna hladená omietka
Zľavnená cena19,99 € 1 € s DPH / kg
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty