JUB JUBIZOL Lepiaca malta lepidlo a základná omietka

JUB

JUB JUBIZOL Lepiaca malta lepidlo a základná omietka sa používa ako lepidlo a základná omietka na tepelnú izoláciu, ako sú dosky z expandovaného a extrudovaného polystyrénu, tvrdé dosky a lamely z minerálnej vlny. Zabezpečuje výnimočnú pružnosť, veľkú paropriepustnosť a dobrú prídržnosť.

Viac informácií

Farba: Sivá
Cena:
Zľavnená cena
17,99 € s DPH
(14,99 € bez DPH)
0,72 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

JUB JUBIZOL Lepiaca malta lepidlo a základná omietka sa vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL používa ako lepidlo a základná omietka na tepelnú izoláciu ako sú dosky z expandovaného a extrudovaného polystyrénu, tvrdé dosky a lamely z minerálnej vlny. Je vyrobená z cementu, polymérnych spojív a mikrovlákien, čo jej okrem dobrých pevnostných vlastností zabezpečuje výnimočnú pružnosť, veľkú paropriepustnosť a dobrú prídržnosť na tepelnoizolačné dosky a na všetky druhy stenových podkladov (neomietnuté tehlové a betónové murivá, neomietnuté murivá z pórobetónu, všetky druhy omietnutých stien, vláknocementové dosky  a pod.). 

Výhody

  • Lepidlo a základná omietka na tepelnú izoláciu
  • Dobrá pevnosť
  • Výnimočná pružnosť
  • Veľká paropriepustonosť
  • Dobrá prídržnosť
  • Výdatnosť 5 - 7 m²/25 kg (lepidlo)
  • Výdatnosť 16,7 m²/25 kg/mm (základná omietka)
  • Aplikáciu základnej omietky odporúčame v 2 - 3 vrstvách

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %
Lepidlo

Pre ďalšiu úpravu: po 48 hodinách
Základná omietka
Pre ďalšiu úpravu: po 24 hodinách pre každý mm hrúbky
Odolnosť pred zmytím dažďovou vodou: po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu na lepenie izolačných dosiek

S JUBIZOL LEPIACOU MALTOU môžeme lepiť tepelnoizolačné dosky z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu, ako aj tvrdé dosky a lamely z minerálnej vlny na akýkoľvek dostatočne tvrdý, suchý a čistý podklad. Podklad musí byť rovný - pri kontrole s 3 m dlhou latou medzera medzi kontrolnou latou a stenovým povrchom nesmie byť väčšia ako 10 mm. Väčšie nerovnosti vyrovnáme omietnutím a nie hrubšou vrstvou lepidla. Na čisté tehlové murivo pred lepením tepelnej izolácie nenanášame žiadne základné nátery, na ostatné druhy stavebných podkladov sú takéto nátery potrebné. Na primerane drsné a normálne nasiakavé podklady používame vodou zriedenú AKRIL Emulziu (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 1). Základný náter nanesieme vhodným štetcom, maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo striekaním.

S lepením izolačného obkladu môžeme začať približne 2 až 3 hodiny po nanesení základného náteru. Omietnuté fasádne povrchy sú vhodným podkladom na lepenie tepelnej izolácie len, ak sú omietky pevne prídržné k stenovému povrchu, v opačnom prípade ich celoplošne odstránime alebo primerane sanujeme a vyrovnáme. Nové omietky necháme za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) schnúť, resp. zrieť aspoň 1 deň pre každý mm hrúbky. Povrchy napadnuté stenovými plesňami, resp. riasami musíme pred lepením dezinfikovať a očistiť. Betónové podklady očistíme horúcou vodou alebo parou. Z podkladu pred lepením odstránime aj všetky slabo prídržné a neprídržné dekoračné nátery a nástreky.

Príprava povrchu tepelnej izolácie na nanášanie základnej omietky

Dva dni po lepení tepelnoizolačných dosiek z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu zbrúsime prípadné nerovnosti (brúsny papier č. 16). Ak je potrebné, tepelnú izoláciu ešte pred nanesením spodnej vrstvy základnej omietky dodatočne kotvíme dvojdielnymi plastovými rozpernými hmoždinkami.

Príprava lepiacej malty

Maltovú zmes pripravíme tak, že obsah vreca (25 kg) za stáleho miešania nasypeme do približne 5,25 l vody. Miešame vo vhodnej nádobe ručným elektrickým miešadlom alebo v miešačke na betón. Hmotu po 10 minútach, keď nabobtná, znova premiešame a, ak je potrebné, pridáme do nej ešte trocha vody. Doba spracovania pripravenej zmesi je 2 až 3 hodiny. Špeciálna príprava tepelnej izolácie z minerálnej vlny (tvrdé dosky z minerálnej vlny, lamely z minerálnej vlny) nie je potrebná.

Aplikácia

Lepiacu hmotu nanášame jednostranne - na chrbtovú stranu dosiek nerezovou maliarskou špachtľou v neprerušovaných pásoch po obvode dosiek a dodatočne bodovo na 4 až 6 miestach alebo v dvoch pásoch v ploche dosiek (pri lepení na ideálne rovné podklady ju môžeme naniesť aj zubovým nerezovým oceľovým hladidlom - šírka a hĺbka zubov 8 až 10 mm - rovnomerne po celom povrchu dosiek). Množstvo naneseného lepidla musí byť také, aby po nalepení dosiek na podklad lepiaca hmota pokryla minimálne 40% plochy dosiek.

Dosky lepíme tesne jednu vedľa druhej, ale tak aby sa lepidlo nedostalo do styčných škár medzi doskami. Rovinnosť vonkajšieho povrchu tepelnej izolácie občas pri lepení kontrolujeme vhodne dlhou rovnou latou. Dosky ukladáme podľa pravidiel tehlovej väzby, pričom zvislé styky musia mať v susedných radoch odstup aspoň 15 cm. Pravidlá tehlovej väzby dodržiavame aj na rohoch, kde dosky jednej stenovej plochy aspoň o niekoľko cm musia presahovať cez vonkajší obrys susednej steny, na rohu spravíme tzv. krížovú väzbu. Presahujúcu časť dosiek na rohoch rovno odrežeme, ale najskôr 2 až 3 dni po lepení. Dosky z minerálnej vlny už vo fáze lepenia dodatočne prichytíme k stenovému podkladu štyrmi dvoj-, troj- alebo viacdielnymi plastovými rozpernými hmoždinkami, prípadné potrebné dodatočné kotvenie izolačných obkladov z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu vykonáme 2 až 3 dni po lepení (keď je lepidlo už celkom zatvrdnuté).

Lepenie lamiel z minerálnej vlny

Lepiacu hmotu nanášame jednostranne - na chrbtovú stranu lamiel zubovým nerezovým oceľovým hladidlom (šírka a hĺbka zubov 8 až 10 mm) rovnomerne po celom ich povrchu. V prípade lamiel s naneseným nástrekom z výrobne, lepiacu hmotu namiesto na lamely rovnakým spôsobom nanášame na stenový podklad. V tom prípade je hlavne na väčších stenových povrchoch ekonomickejšie strojné nanesenie (striekaním), pri ktorom lepiacu zmes nanesieme na stenový podklad v tvare »špirálových pásov«. Lamely bez ohľadu na spôsob nanášania lepidla lepíme tesne jednu vedľa druhej, ale tak aby sa lepidlo nedostalo do styčných škár medzi lamely. Rovinnosť vonkajšieho povrchu obkladu občas pri lepení kontrolujeme vhodne dlhou rovnou latou.

Lamely ukladáme podľa pravidiel tehlovej väzby, pričom zvislé styky musia mať v susedných radoch odstup aspoň 15 cm. Pravidlá tehlovej väzby dodržiavame aj na rohoch, kde dosky jednej stenovej plochy aspoň o niekoľko cm musia presahovať cez vonkajší obrys susednej steny, na rohu spravíme tzv. krížovú väzbu. Presahujúcu časť lamiel na rohoch rovno odrežeme, ale najskôr 2 až 3 dni po lepení. Prácu vykonávame len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C; relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Fasádne povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane fasády nepracujeme za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (> 30 km/h).

Nanesenie lepiacej malty ako základnej omietky tepelnoizolačných systémov

Maltovú zmes nanášame na tepelnú izoláciu ručne alebo strojne v dvoch, len vo výnimočných prípadoch (podzemné časti budov a v prípadoch, kde by mohlo prísť k »poškodeniam veľmi zaťažených« fasádnych plôch objektov, ktoré susedia s detskými a školskými ihriskami a pod.) v troch vrstvách. Hrúbka spodnej vrstvy na tepelnej izolácii z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu je ~2 mm, na tepelnej izolácii z minerálnej vlny ~3 do 4 mm. Ihneď po nanesení JUBIZOL LEPIACEJ MALTY do nej zatlačíme JUBIZOL plastifikovanú sklotextilnú mriežku. Po schnutí minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky nanesieme ešte vrchnú vrstvu základnej omietky v hrúbke ~1 mm (pri tepelnej izolácii z minerálnej vlny aj do 2 mm) a fasádny povrch čo najrovnejšie vyrovnáme a zahladíme. So záverečnou úpravou fasády môžeme začať 1 až 2 dni po nanesení vrchnej vrstvy.

Prácu vykonávame len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C; relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Fasádne povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane fasády nepracujeme za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (> 30 km/h). Rozdiel v odtieňoch medzi rôznymi dátumami výroby a šaržami výrobku, je dôsledkom použitia prírodných surovín a nemá vplyv na konečné fyzikálno - chemické vlastnosti zaschnutého a zatvrdnutého materiálu! Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou, zaschnuté fľaky nie je možné odstrániť.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu: hladidlo, alebo striekaním

Dostupné balenie: 25 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Doba spracovania 2 - 3 hod.
Výdatnosť (lepidlo) 5 - 7 m²/25 kg
Výdatnosť (základná omietka) 16,7 m²/25 kg/mm
Hustota 1,60 kg/dm³
25 kg / Sivá
Garancia najnižšej ceny
JUB JUBIZOL Lepiaca malta lepidlo a základná omietka 20 kg
JUB JUBIZOL Lepiaca malta lepidlo a základná omietka
Zľavnená cena17,99 € 0,72 € s DPH / kg
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty