JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizolácia

JUB

JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizolácia určená na vodotesnú ochranu vertikálnych a horizontálnych povrchov ako sú kúpeľne, balkóny, terasy, bazény a ochranu podzemných častí stavebných objektov.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
28,99 € s DPH
(24,16 € bez DPH)
1,45 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom u dodávateľa, do 10 pracovných dní

Popis

JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizolácia je priemyselne pripravený dvojzložkový výrobok na realizáciu elastickej hydroizolačnej hmoty na vodotesnú ochranu vertikálnych a horizontálnych povrchov ako sú kúpeľne - kde sú vnútorné steny montovaných objektov zvyčajne vyhotovené zo sadrokartónových dosiek, na balkónoch, terasách, v bazénoch pred lepením keramických obkladov a na ochranu podzemných častí stavebných objektov - tunelov, priepustov, podporných a oporných múrov, betónových plotov a pod. pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.

Na monolitických betónových stenách zabezpečuje kvalitnú vodotesnú ochranu na pozitívny a negatívny tlak vody (izolačná vrstva môže byť na ktorejkoľvek strane steny), na stenách z betónových alebo tehlových blokov len na pozitívny tlak vody (izolačná vrstva na »vodnej strane« steny, nanesená na minimálne 10 mm hrubej cementovej omietke).

Výhody

 • Dlhodobá vodotesná ochrana
 • Zabraňuje degradácií betónu
 • Jednoduché nanášanie
 • Dobrá prídržnosť
 • Výborné premostenie trhlín do 0,75 mm
 • Účinne chráni časti budov pred pôsobením zemnej vlhkost
 • Výborná vodoodpudivosť
 • Univerzálnosť použitia
 • Výdatnosť 13,3 m²/20 kg
 • Odporúčame nanášať v 2 vrstvách
 • Neriedi sa, pripravená na okamžité použitie

Doba schnutia 

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %
Doba spracovania na nanesenie pripravenej maltovej zmesi: po 1,5 hodine

Príprava podkladu 

Podklad musí byť tvrdý, čistý, bez prachu a iných neprídržných alebo slabo prídržných častíc, bez zvyškov debniacich olejov a iných nečistôt. Vhodné sú všetky minimálne mesiac staré jemne drsné betónové podklady a rovnako aspoň mesiac staré jemné cementové a pevné - t.j. cementom veľmi spevnené vápennocementové omietky. Veľmi hladké povrchy vhodným spôsobom zdrsníme (pieskovanie, hrubé brúsenie).

Podklad pred nanesením výrobku navlhčíme vodou tak, aby kapilárne nevsakovala viacej voda. Voda musí do podkladu celkom vsiaknuť, na povrchu nesmú byť viditeľné vodné membrány alebo kvapky vody, pretože by sa zabránilo prídržnosti HYDROSOLU SUPERFLEX na podklad. Podklad môže byť vlhký, nie však prevlhnutý, aby z neho netiekla voda.

Pred nanesením zmesi, povrchy natrieme vodou zriedeným základným náterom JUKOLprimer (JUKOLprimer : voda =1:1), ktorý nanesieme maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo striekaním. S nanášaním vodotesnej hmoty môžeme začať pri normálnych podmienkach (T =+20ºC, rel. vl. vzduchu. = 65%) 12 hodín po nanesení základného náteru.

Rámcová, resp. priemerná spotreba (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu):
JUKOLprimer 90 - 100 ml/m2

S nanášaním vodotesných vrstiev môžeme začať až, keď sú ukončené záverečné procesy sadania objektov, ktoré by mohli spôsobiť deformácie podkladov, posuny, praskliny a pod. a mohli by spôsobiť nenapraviteľné škody.

Príprava hydroizolačnej hmoty na nanášanie

Komponent B najskôr dobre premiešame a prelejeme ho do väčšej čistej nádoby. Obsah vreca - komponent A (20 kg) postupne pridávame do komponentu B (7,5 kg) a pri nízkych otáčkach dobre premiešame, tak aby sme dostali homogénnu zmes bez hrudiek (pomer miešania je komp. A : komp. B = 4 : 1,5 - hmotnostne), počkáme 5 až 10 minút, kým hmota nabobtná a znova ju premiešame. Pri normálnych podmienkach (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu. = 65%) je pripravená maltová zmes použiteľná približne 1,5 hodiny.

Aplikácia

Maltovú zmes nanášame v 2 vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 2 mm, na viacej zaťažených povrchoch v troch vrstvách. Prvú vrstvu môžeme naniesť murárskym štetcom alebo hladidlom, hrúbka jednotlivých vrstiev je vždy cca 1 mm. Každú vrstvu hmoty nanášame na suchú predchádzajúcu vrstvu, doba schnutia za normálnych podmienok (T =+20ºC, rel. vl. vzduchu. = 65%) je 6 až 8 hodín. Každú nasledujúcu vrstvu nanášame »kolmo« na predchádzajúcu vrstvu. Tretia – vyrovnávacia vrstva môže mať maximálne hrúbku 1 mm, celková hrúbka vrstiev nesmie byť väčšia ako 5 mm. Väčšie, predovšetkým vonkajšie povrchy, armujeme plastifikovanou sklotextilnou mriežkou JUBIZOL (objemová hmotnosť: minimálne 160 g/m2; oká: približne 4 mm x 4 mm), ktorú uložíme do ešte čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej hmoty keď výrobok nanášame v dvoch vrstvách, resp. do druhej vrstvy keď hmotu nanášame v troch vrstvách. Na miesta stykov medzi vertikálnymi a horizontálnymi povrchmi, na prestupy potrubí a iné prestupy použijeme špeciálne elastické tesniace pásy a manžety, ktoré tiež osadíme do ešte čerstvej prvej, resp. druhej vrstvy hydroizolačnej hmoty. Na pochôdznych povrchoch je povinná vhodná ochrana pred opotrebovaním a mechanickým poškodením s vyhovujúcou dlažbou, ktorú prilepíme priamo na hydroizolačnú vrstvu (povinné je použitie elastických lepidiel, napr. AKRINOL ELASTIC alebo AKRINOL FLEX). Nanášanie maltovej zmesi je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5ºC a nesmie byť vyššia ako +30ºC, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Fasádne povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane fasády nepracujeme za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (> 30 km/h). V podmienkach rýchleho schnutia upravené povrchy ošetrujeme vlhčením. Odolnosť čerstvo upravených plôch pred poškodením dažďom (zmytie vrstvy) je za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách. Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou. Očistené obaly sa môžu recyklovať. 

Udržiavanie a obnovovanie upravených povrchov

Upravené povrchy nepotrebujú žiadnu zvláštnu údržbu. Obnova upravených povrchov obsahuje nové - aspoň dvojnásobné nanesenie hydroizolačnej hmoty - viď podrobnosti v kapitole »Nanášanie«.

Bezpečnostné a zdravotné informácie

Komponent A
- v prípade nadýchnutia:Dostatočný prívod čerstvého vzduchu a pre bezpečnosť vyhľadať lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uloženie a prevoz v stabilizovanej bočnej polohe.
- v prípade kontaktu s pokožkou: ihneď umyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť.
- v prípade kontaktu s očami: Oči pri otvorených očných viečkach niekoľko minút vymývať pod tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- pri požití: Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.

Komponent B
- v prípade nadýchnutia: Dostatočný prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc.
- v prípade kontaktu s pokožkou: Výrobok vo všeobecnosti nedráždi pokožku.
- v prípade kontaktu s očami: Oči pri otvorených očných viečkach niekoľko minút vymývať pod tečúcou vodou.
- pri požití: Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.

Skladovanie a preprava 

Komponent A:
Výrobok počas prepravy chránime pred navlhnutím. Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch, mimo dasahu detí. Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

Komponent B:
Skladovanie a preprava pri teplote +5ºC až +25ºC, chrániť pred priamym slnkom, mimo dasahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ! Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu: hladidlo, štetec, valček

Dostupné balenie: 

Komponent A: papierové vrecia po 20 kg
Komponent B: plastové vedrá po 7,5 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 13,3 m²/20 kg
Hustota 1,3 kg/dm³
20 kg - komponent A
Garancia najnižšej ceny
JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizoláciaJUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizolácia 7,5 kg
JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvojzložková hydroizolácia
Zľavnená cena28,99 – 79,99 € Od 1,45 € s DPH / kg
Skladom u dodávateľa, do 10 pracovných dní
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty