JUB DECOR Marmorin vnútroný dekoračný tmel

JUB

JUB DECOR Marmorin vnútroný dekoračný tmel je dekoratívny akrylátový tmel určený na náročnejšie úpravy vnútorných stenových povrchov. Možno vytvoriť rôzne druhy dekoratívnych techník. Vyznačuje výnimočnou hladkosťou, vysokým leskom, je umývateľný a vysoko vodoodpudivý.

Viac informácií

Farba: Biela
Cena:
Zľavnená cena
14,49 € s DPH
(12,08 € bez DPH)
14,49 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

JUB DECOR Marmorin vnútroný dekoračný tmel je dekoratívny akrylátový tmel určený na náročnejšie úpravy vnútorných stenových povrchov v bankách, hľadiskách, hoteloch, zlatníctvach, cukrárňach, kozmetických salónoch a iných verejných objektoch, esteticky ho je možné použiť aj pri úprave stien rôznych obytných priestorov. DECOR Marmorinom môžeme vytvoriť rôzne druhy dekoratívnych techník ako sú: ACERO, AURORA, TRAVERTIN, VERSUS, CLASSIC, EGEO, SPATOLATO a iné. Okrem uvedených techník môžeme výrobok s trochou fantázie použiť ešte aj mnohými inými spôsobmi.

Hladká úprava povrchu, čiastočná priesvitnosť a typická štruktúra nanesenej vrstvy, kde sú znázornené mäkké alebo tvrdé, pravidelné alebo nepravidelné ťahy špachtľou poskytujú upraveným plochám zaujímavý nádych fantázie alebo vernú podobu textúry kameňa, kože, plátna alebo dreva.

Dodatočný náter upravených povrchov DECOR Marmorin shine zvýši lesk a vodoodpudivosť stenových povrchov, ktoré môžeme ľahšie a lepšie udržiavať a čistiť.

Výhody

  • Výnimočná hladkosť
  • Vysoký lesk povrchu
  • Možnosť tónovania
  • Vysoká vodoodpudivosť
  • Umývateľnosť
  • Výdatnosť 2 - 3,33 m²/kg (závisí od techniky nanášania)
  • Odporúčame aplikovať v 2 vrstvách
  • Riedenie vodou, v prípade potreby

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %
Suchý na dotyk: po cca 3 hodinách
Vhodný na ďalšiu úpravu: po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T=20°C, rel. vl, vzduchu =65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred aplikáciou musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami (JUB ALGICIDE Plus).

Povinný je základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulziu (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 1), pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený JUKOL Primer (JUKOL Primer : voda = 1 : 1) alebo VEZAKRIL Primer. Základný náter nanesieme maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom, AKRIL Emulziu a VEZAKRIL Primer môžeme naniesť aj striekaním. S nanášaním DECOR Marmorinu môžeme za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) začať 6 (AKRIL Emulzia), resp. 12 (JUKOL Primer, VEZAKRIL Primer) hodín po nanesení základného náteru.

Pre nanášanie DECOR Marmorinu "spatolato" technikou je potrebné podklad zahladiť JUBOLINOM P50 Extra fine, ktorý nanesieme na suchý základný náter v dvoch vrstvách (spotreba ~1,5 až 2,0 kg/m2) alebo DECORom Relief base v dvoch vrstvách (spotreba ~1,5 až 2,0 kg/m2). Každú vrstvu zvlášť prebrúsime jemným brúsnym papierom, tak aby povrch zostal celkom hladký (brúsenie vyrovnávacej hmoty je zvyčajne možné ~12 hod. po nanesení jednotlivej vrstvy). Zahladený podklad potom spevníme náterom s nezriedenou AKRIL Emulziou (spotreba emulzie ~150 g/m2). S nanášaním DECOR Marmorinu môžeme začať až, keď je spevňovací náter suchý, to je približne po 12 hodinách.

Pri iných technikách nanášania zahladenie podkladu zvyčajne nie je potrebné.

Príprava tmelu na nanášanie

DECOR Marmorin je na nanášanie pripravená zmes a žiadna zvláštna príprava zvyčajne nie je potrebná. DECOR Marmorin môžeme aj sami tónovať (môžeme pridať do 2 % JUPOL Gold, DIPI Super color alebo DIPI Koncentrat), podľa techniky nanášanie ho môžeme primerane aj zriediť vodou. Pridanie pigmentovacích prípravkov znižuje lesk upravených povrchov, riedenie zase zvyšuje zmrašťovanie nanesenej hmoty s čím súvisí zvýšená pravdepodobnosť vzniku trhlín, preto ani jedno ani druhé nepreháňame.

DECOR Marmorin, ktorý potrebujeme na záverečnú úpravu stenovej plochy (alebo ešte lepšie: všetkých plôch, ktoré v danom priestore upravujeme v rovnakom farebnom odtieni), v dostatočne veľkej nádobe egalizujeme. Na veľké plochy, keď takýmto spôsobom technicky nie je možné zabezpečiť požadované množstvo ani na jednonásobnú vrstvu, v egalizačnej nádobe zmiešame najskôr tmel z minimálne troch vedier. Keď spotrebujeme jednu tretinu takto pripravenej hmoty, do nádoby vysypeme obsah nového vedra a so zvyškom tmelu v nádobe ho dobre premiešame, atď.

Akékoľvek dodatočné „úpravy“ tmelu (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie je prípustné. Množstvo tmelu, ktoré potrebujeme na úpravu jednotlivých plôch, vypočítame alebo posúdime z veľkosti povrchu týchto plôch a údajov o priemernej spotrebe, v špecifických prípadoch určíme spotrebu na základe nanesenia tmelu na dostatočne veľkú testovaciu plochu.

Aplikácia

Najčastejšia technika nanášanie je "spatolato" technika, pri ktorej prvú vrstvu DECOR Marmorinu nanesieme nerezovou oceľovou špachtľou alebo nerezovým oceľovým hladidlom. Hmotu nanášame krížom-krážom, tak aby sme na upravovanej ploche dosiahli rovnomernú, ale viac alebo menej reliéfnu štruktúru. Hmotu môžeme naniesť aj penovým alebo kožušinovým maliarskym valčekom s krátkym vlasom (na takýto spôsob nanášania ju trocha zriedime vodou), želanú reliéfnu štruktúru dosiahneme dodatočnou úpravou čerstvej vrstvy nerezovou oceľovou, plastovou alebo drevenou špachtľou. Prebytočnú hmotu zvyčajne špachtľou odstránime, len výnimočne je neodstránime, vrstvu necháme zaschnúť a prebytočný materiál zbrúsime s čo najjemnejším brúsnym papierom.

Na základnú vrstvu rovnakou alebo podobnou technikou nanesieme ešte aspoň dve vrstvy, pričom ich môžeme kombinovať aj s hmotami v rôznych farebných odtieňoch. Každú nasledujúcu vrstvu nanesieme až, keď je predchádzajúca suchá, za normálnych podmienok je to približne po 24 hodinách. Poslednú vrstvu nikdy nebrúsime, ale po jej zaschnutí ju preleštíme nerezovou oceľovou špachtľou. Iba po takomto preleštení zostanú viac alebo menej viditeľné ťahy náradia, ktorým sme hmotu v jednotlivých vrstvách nanášali. Povrch získa zaujímavý nerovnomerne intenzívny lesk. Preleštený povrch potom ochránime ochranným voskom DECOR Marmorin shine, ktorý nanesieme mäkkou handrou alebo hubkou v jednej alebo dvoch vrstvách. Pri tom štruktúrnu kresbu mierne "zmäkčíme" resp. najvýraznejšiu textúru upravenej plochy mierne zmiernime. Suchou mäkkou handrou zaschnutý povrch vyleštíme do vysokého lesku. Ochranný vosk DECOR Marmorin shine môžeme nahradiť aj nanesením dekoratívneho gelu DECOR Perla.

Druhý najčastejší spôsob nanášania DECOR Marmorinu je "hrubovrstvá technika". V takomto prípade na podklad nerezovou oceľovou špachtľou, rôznymi maliarskymi valčekmi a inými pomôckami nanášame DECOR Marmorin v dvoch alebo viacerých farebných odtieňoch tak, že ich kombináciou dosiahneme "kresbu" ľubovoľnej fantázie, resp. viac alebo menej vernú alebo abstraktnú imitáciu textúry kameňa, kože, dreva a iných materiálov. Na plochu, ktorú upravujeme nanesieme rôznofarebné vrstvy v pásoch rôznych šírok, tak aby sa navzájom dotýkali alebo ich oddelíme tenkými nátermi farbou JUPOL Gold alebo vodou viac zriedeným DECOR Marmorinom. Hrúbka nanesenej vrstvy je zvyčajne 2 až 3 mm, môže byť aj väčšia. Vrstvy väčších hrúbok pri schnutí obyčajne intenzívne popraskajú, čím môžeme získať dodatočný dekoračný efekt, zvlášť ak tieto trhliny vyplníme DECOR Marmorinom v kontrastnom farebnom odtieni. Zaschnutý DECOR Marmorin potom ručne alebo strojne najskôr na hrubo, potom jemne zbrúsime, tak aby sme odstránili približne 1 až 2 mm vrstvu naneseného materiálu. Takto upravený povrch potom preleštíme nerezovou oceľovou špachtľou a ochránime ho ochranným voskom DECOR Marmorin shine, pričom postupujeme rovnako ako pri záverečnej úprave technikou "spatolato".

DECOR Marmorin môžeme nanášať aj rôznymi inými spôsobmi, pričom ide vlastne už o remeselné, resp. „maliarske“ úpravy stenových povrchov, ktoré pri kombinácii rôznych vrstiev - maľovanie rôznymi maliarskymi farbami a nanášaním JUB DECOR MARMORINu, ktorý reliéfne upravujeme s najrôznejšími pomôckami, tvarujeme ho nielen na vzhľad viac alebo menej reliéfne, ale sú to už pravé umelecké diela.

Prácu vykonávame len pri vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5ºC a nesmie byť vyššia ako +30ºC, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou. 

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu: hladidlo, valček na maľovanie, štetec

Dostupné balenie: 1 kg, 8 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 2 - 3,33 m²/kg (závisí od techniky nanášania)
Hustota 1,6 kg/dm³
Odolnosť proti oderu za mokra odolný, trieda 3
Priepustnosť pre vodnú paru vysoká, trieda 1
1 kg / Biela
Garancia najnižšej ceny
JUB DECOR Marmorin vnútroný dekoračný tmel 1 kg
JUB DECOR Marmorin vnútroný dekoračný tmel
Zľavnená cena14,49 – 61,99 € Od 7,75 € s DPH / kg
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty