ELASTIK Technický benzín

ELASTIK

ELASTIK Technický benzín slúži na čistenie a odmasťovanie rôznych povrchov a súčiastok. Používa sa na vytvorenie rozpúšťadla na gumu a kaučuk, ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok a textílií.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
1,89 € s DPH
(1,58 € bez DPH)
5,40 € s DPH / kg

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

ELASTIK Technický benzín je využiteľný v priemyselných odvetviach, remeslách a domácnostiach. Slúži na čistenie a odmasťovanie rôznych povrchov a súčiastok. Technický benzín sa používa na vytvorenie rozpúšťadla na gumu a kaučuk, ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok a textílií. Nepoužívať ako palivo do varičov a tlakových lámp!

Výhody

  • Určený pre priemyselné odvetvia, remeslá a domácnosti
  • Skvelý ako rozpúšťadlo na riedenie a čistenie
  • Účinný pri odstraňovaní nečistôt zo strojov, náradia a dielov
  • Možno použiť do zapaľovačov
  • Nezanecháva zvyšky alebo nečistoty
  • Kompatibilný s kovmi, plastmi a ďalšími materiálmi

Aplikácia

ELASTIK Technický benzín sa aplikuje podľa návodu. Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia pre prácu s horľavými látkami a látku manipulovať v dobre vetranom priestore. Prípadné nejasnosti konzultujte s dodávateľom.

Bezpečnostné upozornenie

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný pri požití a vdýchnutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie na poškodenie nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia

Pri manipulácii s technickým benzínom je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Používajte technický benzín v dobre vetranom prostredí alebo vonku, aby ste minimalizovali vystavenie chemikáliám a zabránili hromadeniu výparov. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a vhodný respirátor pri manipulácii s chemikáliou, aby ste minimalizovali kontakt s pokožkou, očami a inhaláciu výparov. Skladujte mimo dosahu detí a zvierat v dobre uzavretých nádobách, v suchom a dobre vetranom prostredí, chránenom pred teplom a otvoreným ohňom. Dodržujte miestne predpisy a smernice týkajúce sa likvidácie použitého technického benzínu a jeho obalov. Dodržujte pokyny výrobcu a bezpečnostné informácie uvedené na etiketách a materiáloch, ktoré sprevádzajú technický benzín. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom týkajúcim sa použitia, skladovania a manipulácie.

Bezpečnostné upozornenie

Dostupné balenie: 350 g; 1 l ; 3,4 l; 4,5 l; 9 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Hustota 780 kg/m³
Farba priehľadná
350 g
Garancia najnižšej ceny
ELASTIK Technický benzín
ELASTIK Technický benzín
Zľavnená cena1,89 – 29,39 € Od 3,27 € s DPH / l
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty