BONDEX univerzálny odstraňovač starých náterov

BONDEX univerzálny odstraňovač starých náterov je gélový prostriedok na odstraňovanie starých olejových, syntetických, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov v interiéri a exteriéri.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€16,69 s DPH
(€13,91 bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

BONDEX univerzálny odstraňovač starých náterov je gélový prostriedok na odstraňovanie starých olejových, syntetických, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov ako sú farby, laky, pasty, lazúry, lepidlá zo všetkých povrchov v interiéri a exteriéri. Použitie tiež na čistenie nesyntetických štetcov ale aj valčekov. Vďaka gélovej konzistencii je odstraňovanie jednoduché aj na zvislých plochách. Náter sa minimálne odparuje a udržiava si tak účinnosť aj po dobu niekoľkých hodín. Používa sa k efektívnemu odstraňovaniu starých náterov pre široké spektrum povrchov ako je napr. drevo, kov, betón, obklady, dlažby a pod. Neaplikovať na plasty a odvodené produkty (polystyrén, silikónové tesnenia a pod.), syntetické podklady a povrchy z hliníka, zinku či medi.

Výhody

  • Ľahko a účinné odstraňuje staré nátery z rôznych povrchov bez poškodenia materiálu
  • Nekvapká ani nesteká, gélová konzistencia produktu
  • Univerzálne použitie, vhodný na odstranenie starých náterov
  • Jednoduché ale zároveň aj pohodlné použitie, čo ušetrí čas a úsilie
  • Ekonomický, postačuje malé množstvo produktu na odstránenie starých náterov
  • Výdatnosť 10 m²/l

Doba schnutia

Odporúčaná teplota podkladu a vzduchu je 15 - 25°C. Hrúbka a absorpčné vlastnosti povrchu môžu ovplyvniť dobu pôsobenia.

Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý ale zároveň aj suchý.

Aplikacia a doporučené pracovné prostriedky

Pred použitím dôkladne pretrepte, výrobok je pripravený na okamžité použitie. Odstraňovač nanášajte v tenkej vrstve na odstraňovaný náter. Odstraňovač dobre a rýchlo rozotrite. Do už nanesenej vrstvy opakovane nezasahujte. Nechajte pôsobiť v závislosti od typu náteru 1 - 5 min., náter napučí. Potom narušený náter odstráňte špachtľou alebo škrabkou. Doba pôsobenia odstraňovača je závislá od teploty ale aj hrúbky vrstvy odstraňovaného náteru. Pokiaľ sa náter nepodarí úplne odstrániť celý proces sa znovu opakuje. Po odstránení pôvodného náteru a pred aplikovaním nového, povrch dôkladne opláchnite nitroriedidlom a pod. Následne pri kovových a drevených povrchoch povrch zľahka prebrúste.

Náradie pre aplikáciu: štetec, špachtľa, valček

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu pár. Po manipulácii starostlivo umyte. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKO-LOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. ZASIAHNUTIE OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Dostupné balenie: 0,5 l; 1 l

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Vydatnosť 10 m²/l
Doba spotreby 2,5 roka
Konečný vzhľad bezfarebný

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty