Bochemit Hobby prevencia dreva 1kg

Bochemit Hobby prevencia dreva 1kg je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
€8,19 s DPH
(€6,83 bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Bochemit Hobby prevencia dreva 1kg je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám. Výrobok je používaný k ochrane dreva v interiéri (drobné strešné konštrukcie, podlahy) aj exteriéru (strešné podbitie, pergoly, ploty). Bochemit Hobby prevencia dreva 1kg po nariedení vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu a ošetrené drevo nezapácha. Bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva.

Výhody

  • Dlhodobá preventívna ochrana
  • Určený pre interiéry aj exteriéry
  • Preventívne účinný na drevo v triedach použitia 1, 2 a 3
  • Testovanie podľa EU technických noriem
  • Výdatnosť 13,5 m²/kg
  • Riedenie vodou podľa typu a nasiakavosti podkladu

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
Pretierateľný: po 4 - 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

Príprava podkladu

Pred ošetrením najskôr odstráňte z povrchu dreva prach, nečistoty, zvyšky kôry, starých náterov, aby mohol prípravok preniknúť do dreva. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 °C tak, aby sa dosiahol celistvý a rovnomerný nános ochranného prostriedku na celom povrchu dreva.

Riedenie

Interiér (1 - 2) nástrek, postrek (1 - 2x) 1:2 (1 diel koncentrátu : 2 diely vody), min. príjem koncentrátu 75 g/m²
Interiér (1 - 2) máčanie (vlhkosť dreva 20 - 40%) 1:4 (1 diel koncentrátu : 4 diely vody), min. príjem koncentrátu 75 g/m²

Exteriér (3) nástrek, postrek (1 - 2x) 1:2 (1 diel koncentrátu : 2 diely vody), min. príjem koncentrátu 150 g/m²
Exteriér (3) máčanie (vlhkosť dreva 20 - 40%) 1:4 (1 diel koncentrátu : 4 diely vody), min. príjem koncentrátu 150 g/m²

Aplikácia

Pred použitím premiešajte! Počet aplikácií sa riadi požadovaným príjmom a kvalitou opracovania dreva. Na dosiahnutie požadovaného príjmu (pozri tabuľku spotreby a príjmu) je obvykle potreba jednej až dvoch aplikácií. Nasledujúce aplikácie sa vykonávajú až po zaschnutí predchádzajúcej (za 4 - 24 hod.). Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) ošetrené drevo následne prekryte vhodným krycím náterom.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinky. V prípade potreby lekárskej pomoci, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné gumené rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Okamžite volajte lekára. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad podľa regionálnych predpisov.

Prvá pomoc

Pri požití: vypláchnuť ústa vodou, vypiť 0,2 - 0,5 litra chladnej vody, nevyvolávať zvracanie, zaistiť rýchlu lekársku pomoc. V prípade vdýchnutia: odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), popr. vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: umyť veľkým množstvom mydla a aj vody. Odstrániť zasiahnutý odev. Ošetriť reparačným krémom, príp. (podľa rozsahu a závažnosti zasiahnutia) zaistiť lekársku pomoc. Prípravok nesmie byť použitý na ochranu dreva prichádzajúceho do priameho styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivami a na úpravu dreva na výrobu detského nábytku ale ani hračiek.

Odporúčané pracovné prostriedky

Náradie pre aplikáciu

Štetec: kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);

Dostupné balenie: 1 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 13,5 m²/kg

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty