BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov

Ušetrite 6%

BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov je jednozložková antikorózna akrylátová vodou riediteľná farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie s vynikajúcou priľnavosťou na rôzne typy povrchu.

Viac informácií

Farby: biela
Cena:
Zľavnená cena
10,99 € s DPH
(9,16 € bez DPH)
15,70 € s DPH / kg
Bežná cena 11,69 €

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov je jednozložková antikorózna akrylátová vodou riediteľná farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie s vynikajúcou priľnavosťou na rôzne typy povrchu. Vytvára vysoko pružný, extrémne odolný a hodvábne matný povrch s dlhodobou životnosťou.

Radi by sme Vás informovali, že došlo k zmene názvu a balenia produktu. BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov bol predtým známy ako BALAKRYL KOV 2v1.

Vďaka špeciálnemu zloženiu sa po ľahkom očistení môže aplikovať priamo na hrdzu bez použitia základného náteru. Určená najmä na nové, ale aj obnovujúce nátery pozinkovaného plechu, ocele alebo hliníka. Môžete ju použiť aj na nátery nepochôdzneho betónu, neglazovanej keramiky, medi, dreva, cementovláknitých a drevotrieskových dosiek a ďalších stavebných materiálov. Kvalitatívne mimoriadne vhodná aj pre priemyselné aplikácie, najmä pre výrobcov strešných krytín a iných klampiarskych výrobkov.

Výhody

  • Multifunkčná základná a aj vrchná farba v jednom
  • Výborná priľnavosť a aj krycia schopnosť
  • Mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • Vhodný do interiéru a aj exteriéru
  • Hodvábne matný vzhľad s dlhodobou životnosťou
  • Vysoko pružný a extrémne odolný povrch
  • Výdatnosť 10 - 11 m²/kg
  • Odporúčame aplikáciu v 2 - 3 vrstvách
  • Neriedi sa, pripravená na okamžité použitie

Doba schnutia

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %
Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 4 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Príprava podkladu

Všetky podklady musia byť suché, čisté, zbavené vosku, mastnôt a aj nesúdržných častíc. Kvalita a životnosť náteru je závislá od stupňa očistenia a aj odmastenia povrchu.
Kov (pozink, hliník, oceľ) - Povrch pred aplikáciou dokonale očistite, zbavte sa nesúdržných častíc, nepriľnavých starých náterov a hrdze, dôkladne odmastený vhodným odmasťovačom a následne opláchnutý vodou. Priľnavosť k hliníku je potrebné vopred vyskúšať.
Nasiakavé podklady (betón, cementovláknité materiály) - Nasiakavé podklady očistite, zbavte machu, mastnoty, odstráňte nepriľnavé stare nátery a nesúdržné častice a následne dôkladne napenetrujte (napr. produktom PRIMALEX HĹBKOVÁ penetrácia).
Drevo (drevotrieskové dosky) - Podklad musí byť čistý, je potrebné odstrániť živicu, povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom a následne aplikujte na ochranu dreva napúšťadlo Balakryl.

Aplikácia

BALAKRYL METAL 2v1 pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (zabráňte vmiešaniu vzduchových bublín). Neriedi sa! Pre dosiahnutie najvyššej antikoróznej ochrany aplikujte náter v 2 až 3 vrstvách v intervale 4 hodín, pri teplote podkladu a okolia v rozmedzí 8 - 20 °C. Aplikačné náradie je potrebné umyť vodou ihneď po skončení prác.

Bezpečnosť pri práci a ekológia

Pri nadýchaní BALAKRYL METAL 2v1 premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí pokožky umyte vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí: vyplachovať 10-15 min čistou vodou. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. IIA/i. Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 140 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 140 g/l VOC. Náter nie je určený pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných pravidel osobnej hygieny nepredstavuje žiadne riziko. UN3082 LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J.N. (fosforečnan zinočnatý), trieda 9, Obalová skupina III. Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Odporúčané pracovné prostriedky

Čistenie náradia: voda

Náradie pre aplikáciu: štetec zo zmesou prírodných a syntetických štetín, valček z mikrovlákna/velúru, pneumatické striekanie

Dostupné balenie: 0,7 kg; 5 kg; 9 kg

Súbory k stiahnutiu

Technické parametry

Výdatnosť 10 - 11 m²/kg
Konečný vzhľad matný
Doba spotreby 3 roky
0.7 kg / biela
Garancia najnižšej ceny
Ušetrite 6%
BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov 0,7 kgBALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov 5 kg
BALAKRYL METAL 2v1 základná a vrchná farba na kov
Zľavnená cena10,99 – 110,99 € Od 11,40 € s DPH / kg
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty