Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS predstavuje kľúčový krok k dosiahnutiu optimálnej tepelnej izolácie budov a domov. Tento proces vyžaduje precízne plánovanie a starostlivú inštaláciu dosiek podľa odporúčaných postupov. Správna montáž zabezpečuje nielen efektívnu izoláciu, ale aj dlhodobú odolnosť a estetický vzhľad fasády. Je dôležité dodržiavať odporúčania výrobcu aj presné technické normy, aby bola zaručená maximálna účinnosť izolačného systému a ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

PRÍPRAVA PODKLADU

Kvalitná príprava podkladu vytvára základ pre efektívny a odolný systém tepelnej izolácie, ktorý poskytuje optimálnu ochranu budovy pred teplotnými vplyvmi a zlepšuje energetickú účinnosť.

DOPORUČENIA / POŽIADAVKY

Pred zateplením budovy systémom ETICS sa odporúča:

1. Dokončite práce súvisiace s dokončením strechy, montážou stavebného otvoru a vytvorením podkladu pre dokončovacie vrstvy balkónov / terás.
2. Zabezpečte prvky budovy, ktoré by mohli byť náhodne znečistené počas práce na fasáde.
3. Určte spôsob dokončenia fasády.
4. Vykonajte prvky, ktoré budú zakryté fasádou, ako sú inštalácie a upevňovacie prvky ďalších prvkov.
5. Dokončite prvky budovy priamo na stenách.

Pred začatím zatepľovania budovy systémom ETICS by ste mali:

1. Vykonať povrchové úpravy na vodorovných stenách pre zabezpečenie odvodu vody zrážok za povrchom fasády.
2. Zabezpečiť, aby bol podklad kompaktný, rovný, pevný a suchý.
3. Odstrániť nečistoty, ktoré by mohli znížiť priľnavosť použitého lepidla, ako sú mastné škvrny, prach, staré uvoľnené omietky, odlupujúce sa farby atď.
- Drobné nerovnosti a medzery vyplňte lepidlom.
- Veľké medzery by mali byť vyplnené materiálom s parametrami porovnateľnými s tými, z ktorých je vyrobená stena.

BEŽNÉ VADY

Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejších chýb podkladu, ktoré by mali byť odstránené pred inštaláciou PIR dosiek ETX.

1. Medzery na vyplnenie lepidlom

PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS
2. Zvyšky predchádzajúcich vrstiev dokončovacích prác
PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS
3. Odlupujúca sa omietka
PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS
4. Škvrny, ktoré môžu znížiť priľnavosť lepidla
PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS

DOPORUČENÉ METÓDY OPRAVY / ZLEPŠENIA ÚNOSNOSTI

V prípade výskytu defektov uvedených v predchádzajúcom bode je potrebné zlepšiť nosnosť podkladu v súlade s nižšie uvedeným postupom.
I. Mechanické odstránenie starých zvyškov omietky a lepidla, ako aj odlupujúcej sa farby
PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS      PRÍPRAVA PODKLADU pred zateplením budovy systémom ETICS
II. Odstránenie prachu z podkladu
Odstránenie prachu z podkladu
III. Nanesenie vyrovnávacej vrstvy na predtým pripravenom podklade
Nanesenie vyrovnávacej vrstvy na predtým pripravenom podklade

KROKY K DOSIAHNUTIU SPRÁVNEJ MONTÁŽE PIR DOSKY ETX:

KROK I: MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU

Prvým krokom je montáž zakladacieho profilu, ktorý uľahčí neskoršiu inštaláciu fasádnych PIR dosiek. Zakladací profil sa musí namontovať vodorovne na predom určenú výšku. Montáž prebieha pomocou rýchlych montážnych hrebeňov každých približne 50 cm. Spoje profilov v rohových častiach je potrebné vykonávať pozdĺž diagonálneho uhla, ktorý vytvára steny.
a) Určenie polohy zakladacieho profilu
MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX
MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX
b) Nastavenie a montáž zakladacieho profilu
MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX
MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX
Správne namontovaný zakladací profil a prvý rad tepelne izolačných PIR dosiek ETX.
MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX     MONTÁŽ ZÁKLADACIEHO PROFILU pri montáži PIR dosky ETX

KROK II: MONTÁŽ PRVEJ RADY DOSIEK

Fasádne PIR dosky je potrebné lepiť na podklad pomocou univerzálneho penového lepidla, napríklad: JMB multifunkčné PUR lepidlo na EPS/XPS, TYTAN STYRO PRO E penové lepidlo alebo TYTAN STYRO 753 B2 PU lepidlo na penový polystyrén. Penu lepidla je potrebné naniesť obvodovo a navyše aplikovať 3 - 6 bodov rovnomerne na plochu dosky. Cieľom je, aby lepidlo pokrývalo približne 80% plochy dosky. PIR dosky ETX je potrebné prilepiť na stenu ľahko a stlačiť pre nastavenie vo zvislej polohe.

a) Rozmiestnenie penového lepidla na PIR doske

Rozmiestnenie penového lepidla na PIR doske ETX
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Poznámka: Izolačné PIR dosky ETX by mali byť inštalované najskôr 1 mesiac od dátumu ich výroby (uvedeného na každom balení PIR dosiek).

Susedné dosky je potrebné montovať tak, aby ich hrany boli zarovnané. Prípadný nadbytok penového lepidla vyčnievajúci mimo obrys dosky je potrebné ihneď odstrániť.

b) Montáž a nastavenie ďalších dosiek v prvej rade

Montáž a nastavenie ďalších PIR dosiek ETX v prvej rade
Montáž a nastavenie ďalších PIR dosiek ETX v prvej rade

Pohľad na správne umiestnené dosky.

Pohľad na správne umiestnené fasádne PIR dosky ETX.

Poznámka: Dosky musia byť navzájom zarovnané. Neskoršia úprava vystupujúcich hrán dosiek nie je možná.

KROK III: MONTÁŽ DRUHEJ A NASLEDUJÚCICH RADOV DOSIEK

Ďalšie rady prilepených PIR panelov sa montujú podobne ako prvá, pričom je potrebné pamätať na to, že by mali byť posunuté vzhľadom k predchádzajúcim tak, aby vertikálne spoje dosiek zachovali vzor striedania.

a) Montáž a nastavenie druhej rady dosiek

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na správne umiestnenú dosku a na nasledujúce rady naskladaných dosiek.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov. Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

UPOZORNENIE: Dosky musia byť zarovnané relatívne k sebe. Neskoršia úprava vystupujúcich hrán dosiek nie je možná.

Montáž PIR dosiek v nároží.

Montáž dosiek v rohu sa musí uskutočniť podľa nasledujúceho schémy:

a) Rezom ukončenie hrán dosky

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

b) Odstránenie obloženia z časti dosky, ktorá sa spojuje s priečnym čelom

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

c) Montáž rohových dosiek

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na namontované rohové dosky.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

d) Odstránenie ukončenia hrany z rohovej dosky

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na dosky pripravené na montáž ďalšieho radu.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

e) Inštalácia plastových spojok, ktoré chránia roh pred deformáciou

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na nainštalovaný prvok chrániaci roh.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

UPOZORNENIE: Rohy je potrebné postupne chrániť pred deformáciou počas pokladania ďalších vrstiev dosiek.

f) Vyplnenie dier a medzier polyuretánovou penou

Vyplnenie dier a medzier polyuretánovou penou
Vyplnenie dier a medzier polyuretánovou penou

Poznámka: Odporúčame použiť nízkoexpanznú polyuretánovú penovú hmotu, napríklad: JMB Gold premium alebo TYTAN nízkoexpanzívna polyuretánová pena. Obe polyuretánové peny sú určené na montáž, tesnenie, vyplnenie a izoláciu. Pre efektívne odstránenie nezatvrdnutej polyuretánovej peny a lepidiel je vhodné použiť JMB Univerzálny čistič PU peny alebo TYTAN SOFT čistič PU peny.

KROK IV: UPEVNENIE TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI

Upevňovanie tanierovými hmoždinkami by malo začať najskôr po dvoch dňoch od prilepenia fasádnych PIR dosiek ETX. Použité mechanické spojovacie prvky musia byť vhodne vybrané pre daný typ podkladu a musia zodpovedať technickému projektu izolácie. Odporúča sa používať špecializované tanierové hmoždinky. V okrajovej zóne sa odporúča použitie zvýšeného počtu spojovacích prvkov kvôli dodatočnej záťaži fasády, ako je napríklad veterné nasávanie. Aby sa predišlo vzniku tepelných mostov, manžety hmoždíniek by mali byť riadne zasadené do PIR dosky ETX a zakryté zátkami vyrobenými z polystyrénu (dostupné v predaji) alebo z PIR dosky.

a) Príprava otvoru v stene pre púzdro tanierovej hmoždinky

Príprava otvoru v stene PIR dosky ETX pre púzdro tanierovej hmoždinky

b) Vytvorenie vyhĺbenia časti v doske pre púzdro tanierovej hmoždinky

Príprava otvoru v stene PIR dosky ETX pre púzdro tanierovej hmoždinky

c) Montáž tanierovej hmoždinky s kovovým tŕňom do púzdra

Montáž tanierovej hmoždinky s kovovým tŕňom do púzdra fasádnej PIR dosky ETX
Montáž tanierovej hmoždinky s kovovým tŕňom do púzdra fasádnej PIR dosky ETX

d) Montáž hrebeňa tanierovej hmoždinky

Montáž tanierovej hmoždinky s kovovým tŕňom do púzdra fasádnej PIR dosky ETX

Pohľad na nainštalovanú tanierovú hmoždinku.

Montáž tanierovej hmoždinky s kovovým tŕňom do púzdra fasádnej PIR dosky ETX

e) Montáž polystyrénovej zátky

Montáž polystyrénovej zátky do fasádnej PIR dosky ETX
Montáž polystyrénovej zátky do fasádnej PIR dosky ETX

Pohľad na nainštalovanú zátku.

Montáž polystyrénovej zátky do fasádnej PIR dosky ETX

Pre alternatívnu inštaláciu tanierových hmoždíniek je možné použiť špecializovaný nástroj na zatlačenie do izolačnej vrstvy.

a) Príprava otvoru v stene pre púzdro hmoždinky

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

b) Upevnenie hmoždinky

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

c) Zasunutie tanierovej hmoždinky s plastovým tŕňom do izolačnej vrstvy

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.
Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na zapustenú hmoždinku.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

KROK V: MONTÁŽ PERLINKY A PRÍPRAVA PODKLADU PRE DOKONČOVACIU VRSTVU

Pred začatím montáže perlinky je potrebné vyplniť medzery medzi doskami šírky 3 mm a väčšími nízkotlakovou polyuretánovou penou.

a) Vyplnenie medzier nízkotlakovou polyuretánovou penou

Vyplnenie medzier PIR dosky nízkotlakovou polyuretánovou penou
Vyplnenie medzier PIR dosky nízkotlakovou polyuretánovou penou

1. Montáž perlinky v nárožiach

Prilepenie armovacej sieťky by malo začínať nie skôr ako po dvoch dňoch od prilepenia fasádnych PIR dosiek ETX. Odporúča sa začať montáž perlinky od rohov, ktoré by mali byť najprv pokryté vrstvou univerzálneho lepidla a potom natiahnuť perlinku. Položená armovacia sieť by mala byť napnutá. Lepidlo sa nanáša pomocou murárskej lyžice a hladítka. Na uľahčenie práce je možné použiť predtvarované rohové profily.

b) Položenie vrstvy univerzálneho lepidla v nároží

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

c) Montáž pripraveného rohového profilu

MONTÁŽ PERLINKY A PRÍPRAVA PODKLADU PRE DOKONČOVACIU VRSTVU

2. Montáž perlinky pri otvoroch

Spôsob montáže armovacej siete pri otvoroch je podobný ako pri nárožiach. Tiež je možné použiť pripravené rohové prvky. Pri rohoch otvorov je potrebné použiť dodatočné pásky siete, ktoré majú za úlohu prenášať koncentrované napätie v týchto oblastiach.

3. Montáž perlinky na rovno stenu

Ďalšou úlohou je položenie armovacej siete na celú stenu s odporúčaným presahom 10 centimetrov. Vzhľadom na väčšiu plochu než predtým je potrebné venovať pozornosť času spracovateľnosti univerzálneho lepidla. Pripravené množstvo lepidla je potrebné použiť v krátkej dobe, než odporúča výrobca.

d) Položenie vrstvy lepidla na stenu

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

e) Natiahnutie perlinky na stenu

MONTÁŽ PERLINKY A PRÍPRAVA PODKLADU PRE DOKONČOVACIU VRSTVU

4. Položenie druhej vrstvy lepidla (rozťahovanie siete)

Zakončením opísanej etapy je pokrytie armovacej siete ďalšou vrstvou lepidla, nazývané "rozťahovanie". Vykonáva sa podobne ako pokladanie lepidla počas montáže siete. Je potrebné zabezpečiť, aby armovacia sieť nevyčnievala spod lepidla a na jeho povrchu neboli veľké nerovnosti, ktoré by mohli sťažiť pokladanie dokončovacej vrstvy.

KROK VI: POLOŽENIE DOKONČOVACEJ VRSTVY

Po úplnom vyschnutí prvej vrstvy (minimálne 3 dni) môžete začať pokladať dokončovaciu vrstvu. Pri každom type omietky by mala byť teplota podkladu, omietky a okolia počas práce a niekoľko dní potom nad +5 °C.

Maľovanie fasády v systéme izolácie PIR nie je povinné. Maľovanie je hlavne odporúčané na obnovenie zašpineného povrchu. Častým riešením je tiež vytvorenie vrchnej vrstvy fasády pomocou minerálne polymérnej omietky a jej následné natretie. Správnu farbu fasády je možné dosiahnuť vytvorením tenkej vrstvy omietky zafarbenej podľa potreby alebo natretím bielou omietkou farby požadovaného odtieňa. Maľovanie je možné začať po: približne 3 dňoch - tenkej omietky, ak teplota počas aplikácie a sušenia omietky dosahuje najmenej +15 °C, približne 7 - 14 dňoch - tenkej omietky, ak teplota počas aplikácie a sušenia omietky je nižšia ako +15 °C (čím nižšia teplota počas aplikácie a sušenia omietky, tým dlhší by mal byť tento časový úsek), približne v 14. dňoch - cementových a vápenných omietok, približne v 28. dňoch - betón s dodržaním pokynov k maľovaniu uvedených výrobcom.

a) Základný náter poslednej vrstvy

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na základný náter vystuženej vrstvy.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

b) Položenie dokončovacej vrstvy

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Pohľad na hotovú vrstvu dokončovacej práce.

Montáž fasádnych PIR dosiek v systéme ETICS: Kompletný sprievodca pre najlepšiu tepelnú izoláciu budov a domov.

Video návod

Etics systémMontážne pur penyPir doska etxTepelná izolácia