PIR doska tepelná izolácia 2400x1200mm

SKU:PO_PIR_2412_020
PIR doska tepelná izolácia 2 400 x 1 200 mm je moderný a najúčinnejší izolačný materiál používaný ako najefektívnejšia tepelná izolácia pre podlahy, steny, stropy, zelené, ploché a šikme strechy. V prípade šikmých striech sa PIR dosky môžu montovať priamo na krokvy, čo výrazne eliminuje vznik tepelných mostov. PIR doska je charakterizovaná nízkou hustotou, malou hrúbkou a nízkym koeficientom tepelnej vodivosti, preto je často používaná v energeticky úspornej výstavbe.
Cena za 1 ks PIR dosky  je uvedená nižšie. Každá doska má rozmery 2 400 x 1 200 mm, čo zodpovedá 2,88 m². Pre získanie ceny za m² = cena za 1 ks ÷ 2,88

PIR doska hrúbka: 20 mm
Cena:
Zľavnená cena
€34,60 s DPH
(€28,83 bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

PIR doska tepelná izolácia 2 400 x 1 200 mm je moderný a najúčinnejší izolačný materiál používaný ako najefektívnejšia tepelná izolácia pre podlahy, steny, stropy, zelené, ploché a šikme strechy. V prípade šikmých striech sa PIR dosky môžu montovať priamo na krokvy, čo výrazne eliminuje vznik tepelných mostov. PIR doska je charakterizovaná nízkou hustotou, malou hrúbkou a nízkym koeficientom tepelnej vodivosti, preto je často používaná v energeticky úspornej výstavbe.
Cena za 1 ks PIR dosky  je uvedená nižšie. Každá doska má rozmery 2 400 x 1 200 mm, čo zodpovedá 2,88 m². Pre získanie ceny za m² = cena za 1 ks ÷ 2,88

Je odolná, ľahká, ľahko inštalovateľná a odolná voči biologickým faktorom, ako sú huby a hmyz. Medzi ďalšie prednosti tepelnej izolácie (PIR) patrí to, že má uzavretú štruktúru pórov a teda nepohlcuje vodu. Nasiakavosť vody neprekračuje 2%. V porovnaní s inými materiálmi, ako je polystyrén, PIR doska je tvrdšia a odolnejšia voči ohňu a pri horení netopí, čo zaručuje jej vysokú bezpečnosť. Hlavným materiálom používaným pri výrobe PIR dosiek tvorí tuhý polyizokyanurát (PIR), ktorý je z oboch strán chránený plynotesným obalom z hliníka, papiera a polyetylénov. Je to práve vysoká plynotesnosť, ktorá zaručuje stabilitu termoizolačných vlastností po dlhé roky. Jadro PIR dosiek vzniká ako výsledok polymerizácie dvoch hlavných zložiek: polyolov a izokyanátov s prídavkom modifikačných látok. Má z 95% uzavretú bunkovú štruktúru, čo znamená, že nenasáva a je podstatnou prekážkou pre kapilárny vzostup vody a difúziu vodnej pary. Vďaka vynikajúcim mechanickým vlastnostiam a trvanlivosti sú PIR dosky tou najlepšou voľbou aj pre tie najnáročnejšie stavby.

PIR deska má v porovnaní s klasickým polyuretánom (PUR) lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, vyššiu tlakovú pevnosť a výrazne lepšiu protipožiarnu odolnosť, pretože je samozhásiteľná a nekvapká. PIR a PUR sú však veľmi príbuzné materiály, ktorých označenie sa často zamieňa. Tepelná izolácia PIR je vhodná nielen pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie. Odporúčame ju najmä investorom, ktorí pri výstavbe uvažujú nad dlhodobým, priestorovo úsporným a funkčným riešením vlastných projektov.

Výhody

  • Bezkonkurenčné tepelno-izolačné vlastnosti, koeficientom tepelnej vodivosti lambda ʎ = 0,022 W/m*K
  • Vynikajúca zaťažiteľnosť, tvrdosť a odolnosť proti stlačeniu σ10 = 150 kPa (15 t/m²)
  • Perodrážka po obvode zaručuje dokonalú izoláciu bez tepelných mostov
  • Odolnosť voči ohňu, pri horení sa neroztaví, nekvapká a samozhasína sa, čím neprispieva k šíreniu ohňa
  • PIR dosky sú ľahké, doska s hrúbkou 120 mm váži iba 3,6 kg/m a tým sa znižuje celková hmotnosť strechy, čo umožňuje obmedziť náklady na nosnú konštrukciu až o 15 - 20 %
  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • Dvojnásobne lepšia izolačná vrstva ako polystyrén a minerálna vlna
  • Minimálna akumulácia tepla v letnom období, PIR doska neabsorbuje teplo počas dňa, takže nemá čo uvoľňovať do okolia počas noci, keď okolitá teplota klesne pod teplotu izolantu
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia panelu
  • Celoročná montáž pretože neabsorbujú vodu, nasiakavosť vodou je pod 2%

Aplikácia

Tepelná izolácia šikmej strechy

PIR panely sú ideálne pre montáž na šikmých strechách v novostavbách aj po rekonštrukciách budov. Jedinečnou výhodou je možnosť montáže v rôznych variantoch, napríklad: na krokvách, pod krokvami a medzi krokvami. Sú perfektné pre izoláciu striech, pretože sa vyznačujú vysokými izolačnými parametrami, nízkou hmotnosťou a malou absorpciou vody. Izolácia strechy týmto materiálom je zárukou najvyššej kvality a dlhodobej použiteľnosti. Vďaka úplnému odstráneniu tepelných mostov a vysokej účinnosti PIR panelov sa celkové náklady na izoláciu strechy znížia vďaka nižším účtom za tepelnú energiu.
Legenda: 1. Krokvy; 2. PIR panel; 3. Latovanie (vertikálne); 4. Latovanie (horizontálne); 5. Hliníková páska; 6. Paropriepustná fólia; 7. Krytina strechy.

PIR deska šikmá střecha

Tepelná izolácia plochej strechy

PIR panely sú ideálne pre montáž na ploché strechy v novostavbách aj po rekonštrukcií. Sú prispôsobené pre montáž na všetkých nosných podkladoch, napr.: krokvách, trapézovom plechu alebo železobetónovom strope. Vysoká tepelná izolácia PIR panelov a nízka absorpcia vody umožňuje vytvoriť izolačnú vrstvu, ktorá poskytne nižšiu spotrebu energie potrebnej na zabezpečenie tepelného komfortu vo vnútri budovy. PIR panely sú ideálne pre montáž na trapézovú plechovú strechu, železobetónový strop a ďalšie nosné substráty plochých striech. Ďalšou výhodou je kompatibilita so širokým spektrom parozábran a hydroizolácii, vrátane tepelne tesniacich membrán.
Legenda: 1. Hydroizolácia; 2. Hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov; 3. PIR doska - sklonená vrstva; 4. PIR doska; 5. Parotesná membrána; 6. Železobetónová doska.

PIR deska plocha střecha

Tepelná izolácia zelenej strechy

PIR dosky sú ideálnou izoláciou zelených striech v tradičnom systéme, ako aj v extenzívnom (mach, porasty, byliny, trávy), tak aj v intenzívnom (kríky, stromčeky, stromy).

PIR deska tepelná izolace 2400x1200mm 4

Tepelná izolácia trojvrstvovej steny

PIR dosky sú najúčinnejším materiálom používaným na izoláciu vonkajších stien budovy v systéme s dvomi alebo tromi vrstvami. Na rozdiel od tradičných izolačných materiálov, ako je polystyrén alebo minerálna vlna, majú PIR panely výrazne nižšiu tepelnú vodivosť, vysokú odolnosť proti vlhkosti a veľmi dobrú priľnavosť k podkladu.
Legenda: 1. Tehlová stena; 2. Minerálne alebo polyuretánové lepidlo; 3. PIR doska; 4. Betónový priečny nosník; 5. Upevňovacia skrutka; 6. Krycia vrstva, napríklad tehla; 7. Betónová stropná doska.

Tepelná izolácia podlahy

PIR dosky sú vhodné ako tepelnoizolačná vrstva pre vykurované aj nevykurované podlahy, balkóny, terasy a tiež pre najnáročnejšie konštrukcie terás nad vykurovanými miestnosťami. Vonkajšia vrstva dosiek je hliníková, čo zabezpečuje odrážanie tepla vytvoreného podlahovým vykurovaním a smeruje ho do vnútra miestnosti. Základom energeticky úsporného domu je izolácia podlahy, ktorá vytvára pohodlie obyvateľov domu. Izolačné PIR dosky sa ľahko inštalujú a sú vhodné pre malé aj veľké plochy.
Legenda: 1. Podlahová krytina; 2. Rozvádzacia dosiek vrátane podlahového vykurovania; 3. Podlahová fólia; 4. PIR doska; 5. Izolácia z PE fólie; 6. Vápenocementový poter; 7. Hydroizolácia (ak je potrebná); 8. Stabilizovaný štrk

PIR deska podlaha

Tepelná izolácia stropov

PIR panely sú najvhodnejším materiálom na izoláciu podkrovia a stropov v budove. Vďaka nízkemu koeficientu tepelnej vodivosti PIR panelov je možné znížiť potrebnú hrúbku izolácie (v porovnaní s inými tepelno izolačnými materiálmi) a tým vytvoriť viac užitného priestoru v budove. To prináša veľké výhody pre investorov aj budúcich obyvateľov budovy. Ďalšou významnou výhodou podkrovnej izolácie pomocou izolačných panelov je vysoká energetická stabilita PIR peny. To je dôležité, keďže takmer 30 % tepla z budovy uniká v priestore medzi najvyšším stropom a krytinou. V tomto prípade je najdôležitejšie izolovať podkrovie najkvalitnejšími materiálmi.
Legenda: 1. Betónová stierka; 2. Izolačná fólia; 3. PIR doska; 4. Vodotesná fólia; 5. Betónový strop

PIR deska stropy

Použitie PIR dosiek

PIR deska používání

PIR doska je tepelná izolácia s najvyšším tepelným odporom pri minimálnej hrúbke.

 

Technické parametry

Typy panelových zámkov perodrážka
Jadro polyizokyanurat (PIR)
Povrchová úprava viacvrstvové s hliníkom
Celková šírka [mm] 1 200
Modulárna šírka [mm] 1 185 (TOP), 1 200 (BASIC)
Celková dĺžka [mm] 2 400
Hrúbka [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160
Koeficient tepelnej vodivosti, λ [W/ mK] 0,022
Objemová hustota jadra [kg/ m³] 30
Faktor relatívneho difúzneho odporu µ 50 - 100
Absorpcia vody ≤ 2%
Pevnosť v tlaku [kPa] min. 150 kPa pri 10% deformácii od 40 mm
Reakcia na oheň trieda Euroclass E, podľa EN ISO 11925- 2
Certifikáty CE podľa EN 13165: 2001

Môže sa Vám hodiť

Vami prezerané produkty