Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 fľaška 20g

MARSTON-DOMSELSKU:PO_MGL.BS1.F20

Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 fľaška 20g je sekundové lepidlo (lepí do 1 – 3 sekúnd) určené na spojovanie kovov, dreva, plastov, pórovitých materiálov, keramiky, kože, korku a plastov podľa špecifikácie. Je k dispozícii v nádobkách s kvapkadlom a vo viacerých verziách pre všetky druhy materiálov. Ideálne aj na lepenie zubných protéz.

Viac informácií

Cena:
Zľavnená cena
5,85 € s DPH
(4,88 € bez DPH)

Skladom:
Skladom, odoslanie do 48 hod.

Popis

Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 fľaška 20g je sekundové lepidlo (lepí do 1 - 3 sekúnd), špeciálne vhodné na spojenie kovov, dreva ale aj plastov. Osobitne vhodné pre pórovité materiály. Lepí drevo, keramiku, kožu, korok a plasty v závislosti na ich špecifikácii. Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 je dodávané v praktických nádobkách s kvapátkom 

Výhody

 • Ekonomické použitie
 • Presná aplikácia
 • Vysoká odolnosť voči nárazom
 • Extrémne vysoká pevnosť v ťahu
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Pevný spoj do 3 sekúnd
 • Bez silikónu

Technické data

Produkt: MGL.BS100.401
Charakteristika použitia: pre lepenie gumy (EPDM), plastov, ocele a kovov. Lepí do 1 - 3 sekúnd.
Základ: Ethyl kyanakrylát
Farba: priehľadná
Hustota: 1,06-1,10 g/cm³
Viskozita 25°C: 100 m Pa.s (stredná viskozita)
Vyplnenie medzery /mm: 0,07
Rýchlosť vytvrdnutia na hliníku: <10 sekúnd
Rýchlosť vytvrdnutia na plaste: <5 sekúnd
Rýchlosť vytvrdnutia na gume: <5 sekúnd
Manipulačný čas zretia: 2 - 10 sekúnd
Tepelná odolnosť: -60°C až +80°C
Termálna vodivosť (podľa ASTM C 177): 0,1
Doba skladovania při teplotě 5 °C až 8 °C: 12 mesiacov

Aplikácia

 • Elektrický a elektrotechnický priemysel
 • Strojárstvo
 • Spracovanie kovov
 • Automobilový priemysel
 • Vytváranie modelov
 • Nábytkársky priemysel
 • Spracovanie plastov
 • Zubné lekárstvo
 • Lepenie nechtov
 • Gumárenský priemysel
 • Osvetlovacia technika

Návod na použitie

Lepené časti musia byť čisté a zbavené mastnoty a nečistôt. Aplikujte malé množstvo lepidla na jednu stranu a stlačte lepené časti k sebe. Spoj sa stane suchý na dotyk za pár sekúnd, v závislosti od typu materiálu, konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Náš aktivátor č. 9 je možné použiť na zrýchlenie procesu tvrdnutia. Pre materiály ako PP, PE, Teflon® alebo silikón sa musí použiť podkladový náter č. 7.

Popis prvej pomoci

Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa objavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, informujte lekára a poskytnite mu informácie z tohto bezpečnostného listu. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, položte ju do stabilizovanej polohy na bok, s miernym sklonom hlavy a zabezpečte voľný prechod vzduchu, nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutá osoba zvracia sama, dávajte pozor, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. V prípade život ohrozujúcich stavov najprv vykonajte resuscitáciu postihnutého a zabezpečte lekársku pomoc.

Zastavenie dýchania - okamžite vykonávajte umelé dýchanie.
Zastavenie srdca - okamžite vykonávajte nepriame masáže srdca.
Pri vdýchnutí - okamžite prerušte expozíciu, preveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Zabezpečte postihnutého pred prechladnutím. Zabezpečte lekársku pomoc, ak pretrváva podráždenie, dýchavičnosť alebo iné príznaky.
Pri kontakte s pokožkou - odhoďte znečistené oblečenie. Opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom tečúcej vody, ak je to možné, použite teplú vodu. Ak nedošlo k poraneniu kože, môžete použiť aj mydlo, mydlový roztok alebo šampón. Zabezpečte lekársku pomoc, ak pretrváva podráždenie kože.
Pri zásahu do očí - okamžite opláchnite oči prúdom tečúcej vody, roztvorte očne viečka (aj násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Výplach vykonávajte najmenej 10 minút. Zabezpečte lekársku, ak je to možné odbornú starostlivosť.
Pri prehltaní - NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Opláchnite ústnu dutinu vodou a dajte postihnutej osobe vypiť 2 - 5 dl vody. U osoby s zdravotnými problémami zabezpečte lekársku pomoc.

Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P261 Zamedzte vdýchnutiu hmly/pare/aerozólu.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky ale aj postihnuté časti tela.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P321 Vyhľadajte odbornú pomoc (pozri doplňujúce pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na tomto štítku).
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. Okamžite lepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Skladovanie

Po použití okamžite dôkladne uzavrite a skladujte v pôvodnom obale (vo fľaške) na chladnom a suchom mieste.

Obsah balenia: 20 g

Súbory k stiahnutiu

Default Title
Garancia najnižšej ceny
Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 fľaška 20g
Marston-Domsel sekundové lepidlo BS100.401 fľaška 20g
Zľavnená cena5,85 €
Skladom, odoslanie do 48 hod.
Našli ste lepšiu cenu?
Každý deň porovnávame ceny s relevantnou konkurenciou, aby ste mali istotu, že na JMBonline.sk nakúpite vždy výhodne.
Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku na sklade, napíšte nám. Ak to bude možné, cenu vyrovnáme.

Môže sa Vám páčiť

Vami prezerané produkty